1. Việt Nam
 2. Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật toàn cầu của 3M

3M tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này tóm tắt những thông tin cá nhân chúng tôi có thể sẽ thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và các chủ đề quan trọng khác liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chính sách của 3M là tuân thủ tất cả các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Cam kết này phản ánh giá trị chúng tôi đặt ra để tìm kiếm và giữ gìn niềm tin của khách hàng, đối tác kinh doanh và những người khác chia sẻ thông tin cá nhân của họ với chúng tôi.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các trang thông tin điện tử và ứng dụng di động được điều hành bởi 3M hoặc bởi bên thứ ba đại diện 3M và bao gồm các đơn vị 3M trên toàn thế giới (gọi là “Trang Web hoặc Ứng dụng 3M”). Chính sách này cũng áp dụng cho thông tin cá nhân 3M có thể sẽ thu thập: (i) thông qua các sản phẩm và dịch vụ của 3M; (ii) khi bạn tương tác với chúng tôi bằng các phương tiện khác ngoài Trang Web hoặc Ứng dụng 3M, ví dụ, trực tiếp, qua điện thoại hoặc tại một triển lãm thương mại hoặc đào tạo; và (iii) từ khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp, nhà thầu và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi (sau đây gọi chung là các “Đối Tác Kinh Doanh”).

Tuy nhiên, các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác nhau của 3M có các mục đích và chức năng khác nhau. Nếu có yêu cầu tiết lộ thông tin bổ sung hoặc thông tin khác cho một Trang web, Ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của 3M, thì chúng tôi sẽ có quy định riêng cho các tiết lộ thông tin đó trên hoặc cùng với Trang web, Ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ Internet có liên quan. Mỗi tiết lộ, chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư cụ thể như vậy (“Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể”) sẽ bổ sung và sửa đổi Chính Sách này.

Nguyên tắc chung của việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân bởi 3M

 • Trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, bất cứ khi nào 3M thu thập thông tin cá nhân, 3M sẽ:

  • cung cấp thông báo kịp thời và phù hợp cho bạn về cách quản lý dữ liệu của chúng tôi;
  • chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và hợp pháp. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ có liên quan, đầy đủ và không quá mức cho các mục đích mà thông tin được thu thập;
  • xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với mục đích ban đầu được thu thập hoặc sau đó bạn đã đồng ý;
  • thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn đáng tin cậy cho mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ, và khi cần thiết, sẽ được cập nhật;
  • không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp mà không cho bạn cơ hội để “từ chối”; và
  • thực hiện các biện pháp thích hợp, bằng hợp đồng hoặc bằng cách khác, để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc chuyển sang một quốc gia khác, bao gồm cả chuyển giao thông tin trong nội bộ tập đoàn 3M.
 • Thông tin cá nhân mà 3M thu thập

  3M thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

  • Thông tin bạn cung cấp

   3M thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm: (i) thông tin liên hệ, như tên, tên công ty, chức danh, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại; (ii) thông tin bổ sung về bạn để giúp chúng tôi hiểu bạn hơn, chẳng hạn như giới tính, tuổi, ngày sinh, quốc tịch, hiệp hội nghề nghiệp và số đăng ký, thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi và thông tin nhân khẩu học; (iii) ý kiến, câu hỏi, yêu cầu và đơn đặt hàng bạn có thể thực hiện; (iv) thông tin tài chính cần thiết để xử lý thanh toán nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản hoặc mã số thuế; (v) thông tin đăng nhập, bao gồm, nếu có thể, thông tin tài khoản truyền thông xã hội cho mục đích đăng nhập; và (vi) thông tin về sở thích của bạn, chẳng hạn như các phương thức truyền thông và loại sản phẩm ưa thích mà bạn quan tâm.

  • Thông tin được thu thập tự động từ thiết bị của bạn

   Thông tin về thiết bị và trình duyệt. 3M có thể thu thập thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn, chẳng hạn như loại thiết bị, loại trình duyệt, địa chỉ IP, hệ điều hành và số nhận dạng thiết bị. 3M tự động thu thập thông tin này từ thiết bị và trình duyệt web của bạn thông qua cookies và các công nghệ tương tự.

   Thông tin về cách bạn tương tác với chúng tôi. 3M có thể thu thập dữ liệu kỹ thuật về việc bạn sử dụng Trang Web và Ứng dụng 3M và cách bạn tương tác với các quảng cáo và quảng cáo kỹ thuật số của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung được xem hoặc tải xuống, các tính năng được sử dụng, liên kết được nhấp, email quảng cáo 3M được mở và ngày và thời gian tương tác. 3M thu thập thông tin này bằng cookies và các công nghệ tương tự.

   Thông tin địa điểm. 3M có thể thu thập thông tin vị trí, bao gồm thông tin vị trí thời gian thực chính xác từ thiết bị của bạn và thông tin vị trí không chính xác có nguồn gốc từ, ví dụ: địa chỉ IP hoặc mã bưu chính của bạn. Ứng dụng 3M sẽ KHÔNG truy cập thông tin vị trí thời gian thực chính xác từ thiết bị của bạn trừ khi bạn cho phép để làm như vậy.

  • Cookies và công nghệ tương tự

   “Cookie” là một tệp thông tin được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie và các công nghệ tương tự có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách lưu tùy chọn của bạn, cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn, giữ các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn và đôi khi cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

   Các Trang Web 3M sử dụng “cookie theo phiên”. Cookie phiên không nhận dạng cá nhân bạn và hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt. Ví dụ: khi bạn sử dụng Danh mục sản phẩm 3M, chúng tôi sẽ đặt cookie theo phiên để lưu ý những trang bạn đã xem. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các đề xuất về các sản phẩm khác có thể được quan tâm.

   Các trang web Internet 3M cũng sử dụng “cookie liên tục”. Những cookie liên tục này không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie liên tục ở lại trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn. Bằng cách chỉ định cho máy tính của bạn một mã định danh duy nhất, chúng tôi có thể tạo cơ sở dữ liệu về các lựa chọn và tùy chọn trước đây của bạn có thể được chúng tôi cung cấp tự động, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức cho các lần truy cập trong tương lai. Ví dụ: sau khi bạn mua hàng, nếu bạn quyết định thực hiện giao dịch mua khác, địa chỉ giao hàng của bạn có thể đã được giữ lại và sẽ chỉ cần được xác nhận.

   Một số quốc gia yêu cầu bạn đồng ý sử dụng cookie khi bạn truy cập Trang Web 3M. Nếu bạn truy cập Trang Web 3M cho một trong những quốc gia này, bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến các tùy chọn của mình, bao gồm tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối một số loại cookie nhất định. Bạn sẽ có thể thay đổi các cài đặt này trong các lần truy cập tiếp theo. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể từ chối nhận một số cookie nhất định cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu.

   Bất cứ lúc nào khi truy cập Trang Web 3M cho một trong những quốc gia này, nhấp vào liên kết “Tùy chọn cookie” ở cuối mỗi trang cho phép bạn truy cập thông tin trên cookie và thay đổi cài đặt của mình.

   Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi bạn truy cập Trang Web 3M, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web nếu bạn từ chối một số cookie nhất định.

   Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt để chấp nhận hoặc từ chối cookie, hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn.

   Phân tích và quảng cáo. 3M sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba để hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với Trang Web và Ứng Dụng 3M, bao gồm các dịch vụ do Google và Adobe cung cấp. Vui lòng sử dụng các liên kết sau để biết thêm thông tin về cách Google và Adobe thu thập và sử dụng dữ liệu khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của đối tác của họ:

   www.google.com.vn/polaho/privacy/partners/
   http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html

   3M cũng sử dụng dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ 3M có thể khiến bạn quan tâm khi bạn truy cập trang web hoặc các dịch vụ trực tuyến khác.

   3M cho phép các bên thứ ba được chọn, bao gồm các dịch vụ phân tích và quảng cáo này, đặt cookie trên các Trang Web của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba.

   Các bên thứ ba này có thể là thành viên của các nhóm tự điều chỉnh trong ngành như Sáng kiến Quảng cáo Mạng (NAI) và Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA). Các trang web cho các nhóm này cung cấp thêm thông tin về quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích và cách từ chối nhận quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích từ các công ty tham gia.

   Không theo dõi cài đặt trình duyệt. Một số trình duyệt có thể truyền tín hiệu “Không theo dõi” (“DNT”) đến các trang web bạn truy cập. Do không có thỏa thuận chung về cách giải thích tín hiệu DNT, 3M hiện không có hành động để đáp ứng với chúng.

  • Thông tin từ các Đối Tác Kinh Doanh và các Bên Thứ Ba khác

   3M thu thập thông tin cá nhân thông qua các Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, tên công ty, chức danh công việc, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

   3M cũng có thể có được thông tin cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba khác, bao gồm các nguồn cộng đồng và thương mại. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ Đối Tác Kinh Doanh và các nguồn bên thứ ba khác với thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thiết bị của bạn, như được mô tả ở trên.

   Bạn có các lựa chọn về thông tin cá nhân bạn cung cấp 3M. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, nhưng nếu bạn làm như vậy, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một dịch vụ có liên quan hoặc một tính năng cụ thể cho Trang Web, Ứng Dụng, hoặc Sản phẩm 3M.
 • Khi 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

  3M sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi được mô tả ở đây:

  • 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các pháp nhân 3M khác, bao gồm những pháp nhân ở các quốc gia khác nhau. Khi chúng tôi làm như vậy, các pháp nhân 3M này sẽ sử dụng thông tin của bạn theo cách phù hợp với Chính sách này, mọi Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể hiện hành và tất cả các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành.
  • 3M cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi. Các bên thứ ba này được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ chỉ để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành.
  • Trong một số trường hợp, 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như nhà phân phối. Nếu vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi sử dụng thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách này, mọi Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể hiện hành và tất cả các luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành.
  • 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi chúng tôi tin chắc rằng việc tiết lộ là cần thiết: (i) để tuân thủ luật pháp, quy định, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; (ii) để phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm hợp đồng hoặc thỏa thuận của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng các Trang web, Ứng dụng, Sản phẩm hoặc dịch vụ khác của 3M; (iii) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của 3M hoặc sức khỏe, an toàn, phúc lợi, quyền hoặc tài sản của bạn hoặc của người khác; hoặc (iv) trong trường hợp tương tự. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • 3M có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba liên quan đến việc bán, mua, sáp nhập, sắp xếp lại, thanh lý hoặc giải thể 3M hoặc đơn vị kinh doanh 3M hoặc trong các trường hợp tương tự. Nếu sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • 3M có thể chia sẻ thông tin của bạn với sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn.

  3M có thể chia sẻ thông tin ẩn danh hoặc tổng hợp trong nội bộ và với các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào. Thông tin như vậy sẽ không xác định cá nhân bạn.

 • Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

  Thông tin cá nhân của bạn thường sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu 3M hoặc cơ sở dữ liệu được duy trì bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nhiều cơ sở dữ liệu này được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. 3M thực hiện các biện pháp thích hợp, bằng hợp đồng hoặc bằng cách khác, để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc chuyển sang một quốc gia khác, bao gồm cả chuyển đi trong nội bộ 3M.

  3M duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ tính bảo mật, an ninh và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị tiết lộ, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép, như trường hợp của tất cả các mạng máy tính được liên kết với Internet, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin được cung cấp qua Internet và sẽ không chịu trách nhiệm vi phạm an ninh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

 • Liên kết đến các trang web và plugin của bên thứ ba.

  Các trang Web và ứng dụng 3M có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động không được 3M vận hành và các plugin từ các nền tảng truyền thông xã hội và các bên thứ ba khác. Một ví dụ về plugin truyền thông xã hội là nút Like của Facebook. Chúng tôi cung cấp các liên kết và plugin này dưới dạng dịch vụ và không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào cho các hoạt động hoặc nội dung của các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng phương tiện truyền thông xã hội cũng như bất kỳ liên kết nào với nhà điều hành của họ. Để tìm hiểu về thông tin được thu thập bởi các trang web, ứng dụng và plugin của bên thứ ba này, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật cho các trang web, ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội mà bạn truy cập trước khi sử dụng chúng hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn

  Bạn có thể xem xét, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách sử dụng các cơ chế phản hồi được cung cấp tại Trang web hoặc Ứng dụng 3M cụ thể, bằng cách nhấp vào liên kết phản hồi này, hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi tại:

  3M COMPANY
  Bộ phận Tuân Thủ và Đạo Đức Kinh doanh
  Trung tâm 3M, Tòa nhà. 220-11W-02
  Thánh Phaolô, MN 55144-1000

 • Trẻ em

  Hầu hết các trang Web và ứng dụng Internet 3M không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. 3M sẽ không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu có liên quan theo các yêu cầu pháp lý hiện hành của địa phương, trừ khi được cho phép theo luật hiện hành.

 

 • Dịch vụ Doanh nghiệp với doanh nghiệp (tức Business-to-Business hay B2B) của 3M

  Một số sản phẩm, dịch vụ, Trang web và Ứng dụng 3M được các Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi sử dụng, bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi (“Dịch vụ B2B của 3M”), và việc sử dụng chúng được quản lý bởi công ty của bạn. Trong những trường hợp như vậy, nhân viên được ủy quyền tại công ty của bạn có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn được thu thập bởi các Dịch vụ B2B của 3M này và công ty của bạn có thể có các chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng chúng. 3M không chịu trách nhiệm đối với chính sách và thực tiễn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của các Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi, các chính sách và thực tiễn trên có thể khác với Chính sách quyền riêng tư này và mọi Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể hiện hành. Nếu công ty của bạn đang quản lý việc bạn sử dụng Dịch vụ B2B của 3M, vui lòng liên hệ với công ty của bạn với bất kỳ câu hỏi bảo mật nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ B2B của 3M đó. Nếu có mâu thuẫn giữa Chính sách này và thỏa thuận giữa 3M và Đối Tác Kinh Doanh đối với Dịch vụ B2B của 3M, thì thỏa thuận giữa 3M và Đối Tác Kinh Doanh sẽ được điều chỉnh.

 • Thông tin bổ sung cho cư dân EU

  Bộ phận kiểm soát dữ liệu và thông tin liên lạc

  • Bộ phận kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này là pháp nhân 3M có liên quan ở quốc gia của bạn và, như hiện hành, Công ty 3M, Bộ phận Tuân Thủ và Đạo Đức Kinh doanh, Trung tâm 3M, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000.
  • Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ B2B của 3M do công ty của bạn quản lý, công ty của bạn có thể là người kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập bởi các Dịch vụ B2B của 3M. Vui lòng liên hệ với công ty của bạn để biết thêm thông tin.
  • Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu 3M châu Âu tại: Attn. Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của EU, 3M Bỉ, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Bỉ, e-mail: DPO_EU@mmm.com, điện thoại: +32 2 7224594.
  • Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên lạc của 3M ở quốc gia của bạn trong Trung tâm trợ giúp 3M.

  Cơ sở hợp pháp 3M để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

  • Cơ sở hợp pháp để 3M xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích xử lý. Đối với hầu hết các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, cơ sở hợp pháp là việc xử lý là cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của 3M. Trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến hợp đồng hoặc hợp đồng tiềm năng với bạn, cơ sở hợp pháp là việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng. Khi chúng tôi được yêu cầu chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, chúng tôi làm như vậy trên cơ sở rằng chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng sự đồng ý làm cơ sở pháp lý khi chúng tôi thấy phù hợp hoặc trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, chẳng hạn như, trước khi chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí chính xác từ thiết bị di động của bạn.
  • Thêm thông tin
     Quyền truy cập. Bạn có quyền yêu cầu 3M xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không. Nếu chúng tôi làm như vậy, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý và các thông tin sau: (i) mục đích của việc xử lý; (ii) các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý; (iii) người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân của bạn; (iv) thời gian lưu giữ dự kiến của dữ liệu nếu có thể hoặc tiêu chí chúng tôi sử dụng để xác định thời gian lưu giữ; (v) quyền yêu cầu cải chính hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc hạn chế xử lý dữ liệu đó; (vi) quyền khiếu nại của bạn với cơ quan giám sát; (vii) nếu chúng tôi chưa thu thập dữ liệu từ bạn, bất kỳ thông tin nào chúng tôi có sẵn về nguồn dữ liệu; và (viii) cho dù chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra bất kỳ quyết định tự động nào có ảnh hưởng pháp lý hoặc ảnh hưởng tương tự khác đối với bạn.
     Quyền cải chính. Bạn có quyền yêu cầu 3M sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu chúng không chính xác. Có tính đến các mục đích của việc xử lý, bạn cũng có thể có dữ liệu cá nhân không đầy đủ về bạn đã hoàn thành, bao gồm bằng cách cung cấp một tuyên bố bổ sung cho 3M.
     Quyền phản đối việc xử lý vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của 3M. Bạn có quyền phản đối 3M xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu đó được xử lý trên cơ sở lợi ích kinh doanh hợp pháp của 3M. 3M sẽ tôn trọng sự phản đối của bạn và ngừng xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan trừ khi: (i) chúng tôi có cơ sở hợp pháp để xử lý vượt lên lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn; hoặc (ii) chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý.
     Quyền phản đối để xử lý tiếp thị trực tiếp. Nếu 3M xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối việc xử lý này. Nếu bạn thực hiện quyền này, 3M sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
     Quyền hạn chế xử lý. Bạn có quyền yêu cầu 3M hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (i) trong khoảng thời gian 3M cần xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu đó; (ii) khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu và thay vào đó yêu cầu 3M hạn chế sử dụng dữ liệu; (iii) khi 3M không còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích xử lý, nhưng bạn cần dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý; hoặc (iv) trong khoảng thời gian 3M cần xác minh xem liệu nó có căn cứ hợp pháp để xử lý dữ liệu đi ngược với lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn khi bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của 3M.
   Nếu làm theo yêu cầu của bạn 3M sẽ hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, 3M sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn và nếu không thì chỉ xử lý với: (i) sự đồng ý của bạn; (ii) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý; (iii) để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc (iv) vì lý do lợi ích công cộng quan trọng của Liên minh Châu Âu hoặc Quốc gia Thành viên. 3M cũng sẽ thông báo cho bạn trước khi dỡ bỏ hạn chế xử lý.
     Quyền xóa. Quyền xóa cũng được gọi là “quyền bị lãng quên”. Bạn có thể yêu cầu 3M xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này không tuyệt đối. 3M được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn chỉ trong các trường hợp sau: (i) dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà 3M đã thu thập hoặc xử lý chúng; (ii) nếu 3M xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở đồng ý, bạn rút lại sự đồng ý của mình và không có căn cứ pháp lý nào khác để 3M tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; (iii) nếu 3M xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích kinh doanh hợp pháp, bạn phản đối việc xử lý và không có căn cứ hợp pháp nào để 3M tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; (iv) nếu 3M đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp; hoặc (v) dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc Quốc gia thành viên mà 3M phải tuân theo.
     3M không bắt buộc phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp 3M cần xử lý chúng để: (i) thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; (ii) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc Quốc gia thành viên mà 3M là chủ thể; hoặc (iii) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý.
     Quyền có thể chuyển đổi dữ liệu:Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho 3M khi: (i) việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và 3M; (ii) Việc xử lý dữ liệu 3M của bạn được thực hiện bằng các phương tiện tự động; và (iii) tuân thủ yêu cầu của bạn sẽ không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.
     Nếu bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân đó và yêu cầu 3M cung cấp dữ liệu đó, 3M sẽ cung cấp cho bạn theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy.
     Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. 3M sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để xác định và giải quyết mọi yêu cầu hoặc khiếu nại. Ngoài ra, bạn có quyền tiếp cận cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền với các yêu cầu hoặc khiếu nại. Đây có thể là cơ quan giám sát tại quốc gia hoặc tiểu bang liên bang nơi bạn sinh sống. Cơ quan giám sát có thẩm quyền chung cho 3M ở Châu Âu là:
          Ủy ban Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
          Đại lộ số 35, 1000 Brussels
          Điện thoại: +32 (0) 2 274 4800
          E-mail: commission@privacycommission.be
          Trang web: www.privacycommission.be
 • Câu hỏi về Chính sách này hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư cụ thể hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết phản hồi này hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi tại:

  3M COMPANY
  Bộ phận Tuân thủ và Đạo đức Kinh doanh
  Trung tâm 3M, Tòa nhà. 220-11W-02
  St. Paul, MN 55144-1000

 • Thay đổi chính sách này và Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi

  Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web này, cùng với thông tin về mọi thay đổi quan trọng. 3M có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này và mọi Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Mọi sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sau khi đăng.
 • Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào tháng 10 năm 2018.

 • Phụ lục cho Việt Nam đính kèm Chính sách Bảo mật Toàn cầu 3M

  Phụ lục này bổ sung, quy định chi tiết hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật Toàn cầu 3M theo pháp luật về bảo mật dữ liệu hiện hành của địa phương, các nguyên tắc và quy định thực thi của luật này cùng các văn bản hướng dẫn liên quan được ban hành bởi cơ quan quản lý về bảo mật dữ liệu tại địa phương (gọi chung là “Pháp Luật”).

  Phụ lục này áp dụng cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH 3M Việt Nam (sau đây gọi là “3M” hoặc “chúng tôi”). Với mục đích này, thuật ngữ “xử lý” sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thu thập, ghi lại, tổ chức, lưu trữ, cập nhật hoặc sửa đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, hợp nhất, chặn, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân.

 • Dữ liệu cá nhân

  Pháp luật Việt Nam định nghĩa dữ liệu cá nhân là thông tin liên quan đến việc xác định một cá nhân cụ thể.

  Dữ liệu cá nhân được 3M thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại thông tin sau đây:

  • tên, chức vụ, địa chỉ;
  • số giấy tờ định danh cá nhân và/hoặc số hộ chiếu;
  • số điện thoại;
  • địa chỉ thư điện tử và mật khẩu trực tuyến;/li>
  • hồ sơ y tế và sinh trắc học;
  • hồ sơ liên lạc với 3M;
  • kết quả trả lời các khảo sát thị trường và các cuộc thi được tổ chức bởi 3M hoặc một bên thứ ba khác nhân danh 3M;
  • thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ;
  • cảnh quay camera hoặc video xác định các cá nhân (bao gồm cả cảnh quay camera quan sát) được cài đặt tại một số khu vực thuộc cơ sở của 3M như một phần của cơ sở hạ tầng an ninh;
  • tên người dùng, mật khẩu và các thông tin nhận dạng khác khi bạn đăng ký tại trang web 3M;
  • thông tin khác liên quan đến việc xác định một cá nhân cụ thể.

   

 • Thu thập, Mục đích của việc Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

  Thông thường, dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được thu thập và sử dụng cho các mục đích chính là:

  • giao tiếp với nhân viên, khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp, đại lý hoặc bất kỳ cá nhân nào khác;
  • tiến hành, cải thiện, duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh và/hoặc cho các mục đích về tuyển dụng và việc làm;
  • quản trị nhân sự nói chung và thông tin cần thiết cho việc quản lý quan hệ lao động;
  • xử lý, phục vụ hoặc thực thi các giao dịch và gửi đi các thông tin liên lạc liên quan;
  • xác định và xác minh các cá nhân đã được cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm của 3M;
  • quản lý đơn đặt hàng của khách hàng hoặc quản lý dự án;
  • trả lời các câu hỏi từ một cá nhân;
  • điều hành các cuộc thi hoặc khảo sát thị trường được thực hiện bởi 3M hoặc một bên thứ ba khác nhân danh 3M;
  • tiếp thị (như cung cấp cho các cá nhân thông tin về các sản phẩm của 3M, thông báo và đề nghị khuyến mại);
  • xử lý đơn hàng, mẫu đăng ký, câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn;
  • đảm bảo an ninh công nghệ thông tin và quản lý tài nguyên;
  • đảm bảo an ninh trang web;
  • tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi;
  • các mục đích hành chính như thanh toán, chi trả và thu hồi nợ;
  • đáp ứng mọi khiếu nại và/hoặc quy trình pháp lý; và;
  • cải thiện trang web 3M.
 • Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

  3M sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân:

  • cho mục đích chính mà thông tin được thu thập; hoặc
  • cho các mục đích mà một người có suy nghĩ thông thường sẽ xem là phù hợp trong từng hoàn cảnh; hoặc
  • trong trường hợp một cá nhân đã đồng ý; hoặc
  • để 3M có thể tiếp thị trực tiếp khi đã có sự đồng ý, nhưng các cá nhân cũng sẽ có cơ hội từ chối việc tiếp thị trực tiếp như trên. 3M luôn đính kèm các thông tin liên lạc của mình trong mọi hoạt động tiếp thị trực tiếp; hoặc
  • trong trường hợp được pháp luật cho phép;
  • cho công ty mẹ, các công ty có liên quan, các đơn vị phụ thuộc và/hoặc liên kết của 3M;
  • tại bất kỳ tòa án hoặc bất kỳ bên có liên quan nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng, công ty luật và/hoặc cố vấn pháp lý, cơ quan thu hồi nợ, cơ quan báo cáo tín dụng và/hoặc đơn vị cấp tín dụng;
  • cho bất kỳ cơ quan thanh toán nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổ chức tài chính cho mục đích duy trì hồ sơ tài chính, đánh giá hoặc xác minh tín dụng và tạo điều kiện thanh toán;
  • cơ quan kiểm soát và cơ quan hành pháp;
  • các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, công ty bảo hiểm, bảo lãnh, kiểm toán viên và cố vấn cũng như các đại lý và/hoặc nhà thầu tương ứng trên cơ sở cần phải biết; và
  • bất kỳ bên được chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng hoặc bên mua thực tế hoặc tiềm năng nào của bất kỳ đơn vị kinh doanh nào của 3M liên quan đến mọi hoạt động nào của công ty.

  3M sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích phụ nào trừ khi được bạn đồng ý trước theo quy định của pháp luật.

  3M sẽ không bán hoặc cấp phép cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà 3M thu thập từ một cá nhân.

  Trong trường hợp 3M xử lý dữ liệu cá nhân ngoài phạm vi mong muốn hợp lý, 3M sẽ cần có sự chấp thuận của bạn trước khi xử lý.

 • Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân xuyên biên giới

  Mọi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho 3M có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài. Ví dụ, 3M có thể sử dụng một máy chủ được lưu trữ ở nước ngoài để lưu trữ dữ liệu, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn.

  Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên hoặc bởi các bên thứ ba làm việc cho 3M hoạt động bên ngoài Việt Nam tại các quốc gia như Hoa Kỳ hoặc Liên minh Châu Âu, hoặc bởi các đại diện và nhân viên của công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc của 3M.

  3M sẽ thực hiện các bước hợp lý, trong trường hợp, trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài, để đảm bảo rằng người nhận đó không vi phạm các quy định về bảo mật liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Xâm phạm dữ liệu

  Khi xảy ra hành vi xâm phạm dữ liệu đáng ngờ, 3M sẽ hành động theo kế hoạch xử lý xâm phạm dữ liệu của 3M. Trong trường hợp 3M xác định rằng đã xảy ra hành vi xâm phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan quản lý về bảo mật dữ liệu tại địa phương và (các) chủ thể dữ liệu bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật.

  Ẩn danh

  Tùy từng trường hợp, 3M sẽ cung cấp cho các cá nhân quyền chọn lựa không nhận dạng chính họ khi giao dịch với 3M. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, khả năng xử lý câu hỏi, đề nghị, khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn có thể bị giảm sút.

  Đồng ý và hạn chế trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

  Bạn có thể chọn cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, và, nếu được cung cấp, bạn có thể chọn thực hiện quyền phản đối, chặn hoặc xóa các dữ liệu cá nhân đó theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn thực hiện quyền phản đối, chặn hoặc xóa sự chấp thuận của mình, vui lòng liên hệ với 3M bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ bên dưới.

  Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi không thể cung cấp đầy đủ cho bạn sự hỗ trợ hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

  Khi bạn phản đối, chặn hoặc xóa sự chấp thuận của mình, 3M sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

  Nếu bạn muốn cập nhật, chỉnh sửa hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ dưới đây.

  Thắc mắc và Khiếu nại

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của 3M, phụ lục này hoặc về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ dưới đây:

        Email: vnprivacy@mmm.com

        Công ty TNHH 3M Việt Nam
        Người nhận: Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu
        1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong
        Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
        Việt Nam