1. Việt Nam
  2. Thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

3M tiếp tục chuyển đổi công ty của chúng tôi để cải thiện tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng tôi để giúp cung cấp tăng trưởng. Để cho phép chuyển đổi này, chúng tôi đang triển khai Một Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mới.

Image of the Earth from space

Chúng tôi đang thay đổi, vì bạn.

  • Là một phần của cam kết với khách hàng và nhà phân phối của chúng tôi, 3M đang tiếp tục chuyển đổi công ty để cải thiện tốc độ và sự nhanh nhẹn. Chúng tôi đã triển khai hệ thống toàn cầu tại hơn 25 quốc gia trong những năm qua.

    Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết chúng tôi ở đây để làm việc với bạn và (các) đối tác kinh doanh của bạn để có sự chuẩn bị tốt hơn cho sự thay đổi. Đối tác kinh doanh của bạn sẽ bắt đầu thấy những thay đổi này vào năm 2022 khi chúng tôi triển khai hệ thống ERP tại Việt Nam.

    Sẽ có một thời gian ngắn tạm ngừng giao dịch khoảng một tuần từ 3M đến bạn, đó là khi chúng tôi chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Vui lòng liên hệ 3M để có thêm thông tin về thời gian này để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Nếu bạn chọn tăng hàng tồn kho của mình, hãy làm việc với đối tác kinh doanh của mình ngay bây giờ để xác định thời điểm tốt nhất để đặt hàng để cho phép giao hàng được nhận trước.

    Nếu bạn nhận được sản phẩm được vận chuyển trực tiếp từ 3M, bạn có thể thấy những thay đổi bao gồm thiết kế và hiển thị phiếu đóng gói, bổ sung số mã hàng gồm mười chữ số và nếu bạn nhận được giấy chứng nhận sản phẩm, thời hạn sử dụng sản phẩm sẽ được hiển thị là ngày.

    Cảm ơn bạn đã đồng hành lâu dài cho các sản phẩm và dịch vụ của 3M