1. Việt Nam
 2. Giới thiệu về 3M
biểu ngữ màu xanh

3M xác minh - Báo cáo hàng giả

Để báo cáo một sản phẩm có thể là hàng giả, hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới

Để báo cáo một sản phẩm có thể là hàng giả, hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới

Tại 3M, chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để giúp chống lại tình trạng hàng giả.  Chúng tôi coi trọng những vấn đề này và sẽ xem xét báo cáo của bạn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, mong quý khách thông cảm rằng chúng tôi có thể không xác định chắc chắn sản phẩm của quý khách có phải là chính hãng hay không, đặc biệt nếu quý khách không mua sản phẩm từ đại lý ủy quyền của 3M.

Nếu nghi ngờ uy tín của một nhà bán lẻ, quý khách đã yêu cầu họ cung cấp bằng chứng là đại lý chính thức của 3M và hàng hóa của họ là chính hãng chưa?  Tài liệu quý khách yêu cầu trông có vẻ là giả mạo ở khía cạnh nào đó không?


 • Vui lòng hoàn thành những thông tin được yêu cầu dưới đây nhiều nhất có thể. Trường thông tin được đánh dấu sao là bắt buộc. Khi bạn gửi báo cáo này, bạn sẽ nhận được email thông báo 3M đã nhận được báo cáo. Chúng tôi yêu cầu bạn trả lời email đó và đính kèm bất kỳ hóa đơn, hợp đồng, hình ảnh sản phẩm và bất kỳ chứng từ có liên quan mà có thể giúp chúng tôi kiểm tra tình huống này.

  Please complete as much of the Information requested below as possible. Fields marked with an asterisk are required. Once you submit this report, you will receive an email notification that 3M has received the report. We request that you reply to that email and attach any copies of invoices, contracts, pictures of product and packaging, and any other relevant documentation that can help us to investigate the situation.

 • Thông tin người yêu cầu Requestor Information

 • Người được ủy quyền/ Thông tin người bán Alleged Solicitor/Seller Information

  Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin nhất có thể Please provide as much information as possible.

 • Chi tiết sản phẩm giả mạo Counterfeit Product Details

 • Xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp về bản thân hoặc mọi khía cạnh liên quan đến hoạt động của 3M có thể dẫn đến các hành động hoặc quyết định có thể ảnh hưởng đến người khác. Chúng tôi yêu cầu bạn chỉ cung cấp thông tin chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn. Bạn sẽ không bị trừng phạt khi gửi thông tin một cách thiện chí, ngay cả khi thông tin sau khi điều tra trở nên không chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm thì có thể dẫn đến hành động bị kỷ luật hoặc tố tụng.

  3M tôn trọng quyền riêng tư của bạn. 3M sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Ngoài việc tiết lộ cho bên thứ ba theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, 3M có thể chia sẻ tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp tòa án: (i) để tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; (ii) để đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc phát hiện, ngăn chặn, điều tra và ứng phó với hành vi gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm hợp đồng hoặc thỏa thuận của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ 3M sai mục đích; (iii) để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của 3M hoặc sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi, quyền hoặc tài sản của bạn hoặc của người khác; hoặc (iv) trong những trường hợp tương tự để giải quyết hoạt động gian lận và giả mạo liên quan đến tình huống Covid 19. Nếu 3M chọn chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp tòa án thì 3M sẽ không thể tiếp tục kiểm soát các thông tin cá nhân đó.

 • Please be aware that the information you supply about yourself, or any aspect of 3M’s operations may result in actions or decisions that may affect others. We ask you to provide only information that, to the best of your knowledge, is correct. You will not be sanctioned for submitting information in good faith, even if it turns out to be inaccurate. However, if you knowingly provide false or misleading information, it may result in disciplinary or judicial action.

  3M respects your right to privacy. 3M will collect, use, and disclose the personal information you provide in accordance with our Privacy Policy. In addition to the third party disclosures described in our Privacy Policy, 3M may share all personal information you provided in this form with third parties including but not limited to law enforcement agencies, governmental authorities, regulators or courts: (i) to comply with a law, regulation, court order, or other legal process; (ii) to meet our legitimate interest in detecting, preventing, investigating and responding to fraud, intellectual property infringement, violation of our contracts or agreements, violation of law, or other misuse of 3M products or services; (iii) to protect 3M rights or property or yours or others’ health, safety, welfare, rights, or property; or (iv) under similar circumstances to address fraud and counterfeit activity related to the Covid 19 situation. If 3M elects to share personal information with law enforcement agencies, governmental authorities, regulators or courts, 3M will have no control over that personal information.

 • Hoàn thành SUBMIT

Cảm ơn bạn Thank You

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công! Your form was submitted successfully!

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...