1. Việt Nam
 2. An toàn
 3. Tin Thị trường An toàn 3M
 4. Phát hiện vi sinh gây bệnh đơn thể giúp bảo quản thực phẩm an toàn hơn.
An toàn
 • Share

  Phát hiện vi sinh gây bệnh đơn thể giúp bảo quản thực phẩm an toàn hơn.

  Share
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Phát hiện các tác nhân gây bệnh hiệu quả giúp thực phẩm an toàn hơn.

  Hệ thống dò phân tử 3M™ sử dụng công nghệ khuếch đại DNA cách nhiệt và dò hiện tượng phát quang sinh học nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát hiện tác nhân gây bệnh trong thực phẩm và các mẫu thử nghiệm.

  Phát hiện các tác nhân gây bệnh hiệu quả giúp thực phẩm an toàn hơn.

  Hệ thống dò phân tử 3M™ sử dụng công nghệ khuếch đại DNA cách nhiệt và dò hiện tượng phát quang sinh học nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát hiện tác nhân gây bệnh trong thực phẩm và các mẫu thử nghiệm.

  Phát hiện các tác nhân gây bệnh hiệu quả giúp thực phẩm an toàn hơn.

  Hệ thống dò phân tử 3M™ sử dụng công nghệ khuếch đại DNA cách nhiệt và dò hiện tượng phát quang sinh học nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát hiện tác nhân gây bệnh trong thực phẩm và các mẫu thử nghiệm.

   

  • Hệ thống dò phân tử

    

   Sản xuất thực phẩm là trách nhiệm của khách hàng, đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chúng tôi. Hệ thống dò phân tử 3M™ sử dụng công nghệ khuếch đại DNA cách nhiệt và dò hiện tượng phát quang sinh học nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát hiện tác nhân gây bệnh trong thực phẩm và các mẫu thử nghiệm. Hệ thống cho kết quả kiểm tra chính xác, đáng tin cậy, dễ xử dụng và giá cả hợp lý.

   Kiểm tra tác nhân gây bệnh từ thực phẩm đơn giản, nhanh chóng và chính xác.

   See the 3M™ Molecular Detection System