1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Hợp chất đánh bóng dạng mịn
  5. Dung Dịch Đánh Bóng 3M™ 05996, 1 qt, 32 fl oz (946 mL), 6 Chai/Thùng

Dung Dịch Đánh Bóng 3M™ 05996, 1 qt, 32 fl oz (946 mL), 6 Chai/Thùng

  • Mã sản phẩm 3M 05996
  • 3M ID 7100301054

Có cấu tạo để loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng

Lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy khi dùng Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™

Có cấu tạo để sử dụng trên các loại xe có màu sơn tối

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Có cấu tạo để loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng
  • Lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy khi dùng Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™
  • Có cấu tạo để sử dụng trên các loại xe có màu sơn tối
  • Dễ vệ sinh, không chứa sáp hoặc silicone

Dung dịch đánh bóng dùng cho máy 3M™ loại bỏ một cách hiệu quả các vết xoáy của hợp chất đánh bóng và các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt để phục hồi vẻ đẹp lớp hoàn thiện của ô tô. Khi kết hợp sử dùng cùng với Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™, PN 05725 lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy. Dung dịch đánh bóng dùng cho máy 3M™ không chứa sáp hoặc silicone. Nhanh chóng loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng ngay cả trên các loại xe có màu sơn tối.

Thuộc tính tiêu biểu