Băng keo sợi 3M™ 1076, 24 1/2 in

3M ID 80611471675
 • Độ dài 1/2 in x 60 yd
 • Lớp giấy cách điện, gia cố bằng sợi thủy tinh scrim
 • Chất kết dính acrylic tương thích
 • Cung cấp sự trung hòa điện áp làm giảm khả năng tạo ra các lỗ rỗng, cải thiện liên kết với giấy cách điện kim cương trong biến áp, và có độ cứng tuyệt vời
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Băng sợi cách điện 3M™ 1076 được tạo ra từ những lớp giấy cách điện, gia cố bằng sợi thủy tinh scrim và chất kết dính acrylic tương thích. Sử dụng băng 1076 cung cấp sự trung hòa điện áp làm giảm khả năng tạo ra các lỗ rỗng, cải thiện liên kết với giấy cách điện kim cương trong biến áp, và có độ cứng tuyệt vời.

Độ bám dính cao và ổn định, ngay cả sau khi tiếp xúc lâu với chất lỏng. Các mặt kính dệt giúp tăng cường khả năng. Tổng độ dày là 10mil

 • Độ dài 1/2 in x 60 yd
 • Lớp giấy cách điện, gia cố bằng sợi thủy tinh scrim
 • Chất kết dính acrylic tương thích
 • Cung cấp sự trung hòa điện áp làm giảm khả năng tạo ra các lỗ rỗng, cải thiện liên kết với giấy cách điện kim cương trong biến áp, và có độ cứng tuyệt vời
 • Độ bám dính cao và ổn định, ngay cả sau khi tiếp xúc lâu với chất lỏng. Các mặt kính dệt giúp tăng cường khả năng chịu lực
 • Màng dệt sợi thủy tinh cung cấp thêm khả năng chịu lực
 • 10 mil tổng độ dày