Video: Cam kết giá trị bền vững của 3M

Tính bền vững được xây dựng dựa trên những sản phẩm chúng tôi tạo ra

3M cam kết phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống

 • Tại 3M, chúng tôi đã đặt ra một chiến lược dài hạn, đầy tham vọng cho quá trình phát triển bền vững. Mục đích của chúng tôi là tận dụng niềm đam mê và cách tiếp cận khoa học để giải quyết những thách thức, đồng thời tạo ra tác động lớn nhất. Những thách thức của quá trình phát triển bền vững tại nơi chúng ta sinh sống cũng như đối với những cư dân tại đây.


Chiến lược

Chiến lược của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên mà chúng tôi có thể tạo ra tác động lớn nhất. Tìm hiểu thêm về cách 3M đang gặt hái những tiến bộ trong các Mục tiêu năm 2025 của chúng tôi trong các lĩnh vực ưu tiên này tại đây.

 • Chính sách phát triển bền vững của 3M: nền tảng khoa học cho kinh tế tuần hoàn
  Nền tảng khoa học cho Nền kinh tế tuần hoàn

  Thiết kế các giải pháp để chế tạo nhiều sản phẩm, đồng thời sử dụng ít vật liệu, nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu.

 • Chính sách phát triển bền vững của 3M: khoa học vì khí hậu
  Khoa học vì Khí hậu

  Đổi mới để giảm thiểu cacbon trong ngành công nghiệp, đẩy nhanh các giải pháp khí hậu toàn cầu và cải thiện tác động lên môi trường.

 • Chính sách phát triển bền vững của 3M: khoa học vì cộng đồng
  Khoa học vì Cộng đồng

  Tạo ra một thế giới tích cực nhờ khoa học, và truyền cảm hứng cho cộng đồng


Gia tăng Cam kết

Là một công ty bắt nguồn từ hành trình khám phá khoa học cùng với niềm tin rằng mọi vấn đề đều có giải pháp riêng biệt, chúng tôi đang áp dụng chuyên môn công nghệ để giải quyết một số thách thức lớn nhất trên thế giới, liên quan tới: nguyên liệu thô, nước, năng lượng và khí hậu, sức khỏe và sự an toàn, giáo dục và quá trình phát triển.