• Phát triển kinh doanh, cải thiện hành tinh và cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

  Khu rừng xanh Khu rừng xanh Khu rừng xanh

  Phát triển kinh doanh, cải thiện hành tinh và cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

  – Mỗi ngày, 3M đưa ra những ý tưởng sáng tạo mới nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng mà cả thế giới đang quan tâm. Báo cáo Bền vững năm 2015 của chúng tôi đưa ra những tiến trình và cam kết nhằm cải thiện và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

  Phát triển kinh doanh, cải thiện hành tinh và cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

  – Mỗi ngày, 3M đưa ra những ý tưởng sáng tạo mới nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng mà cả thế giới đang quan tâm. Báo cáo Bền vững năm 2015 của chúng tôi đưa ra những tiến trình và cam kết nhằm cải thiện và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

  Phát triển kinh doanh, cải thiện hành tinh và cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

  – Mỗi ngày, 3M đưa ra những ý tưởng sáng tạo mới nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng mà cả thế giới đang quan tâm. Báo cáo Bền vững năm 2015 của chúng tôi đưa ra những tiến trình và cam kết nhằm cải thiện và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

  • Bảo vệ hành tinh và tăng hiệu quả kinh doanh của chúng ta đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân và cộng đồng thế giới hướng đến sự tiến bộ. Điều đó cũng có nghĩa là cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội nhưng vẫn giải quyết được các thách thức mang tính toàn cầu. Và trên hết, cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung: Nâng tầm cuộc sống. Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả kinh doanh cho Khách hàng, cải thiện hành tinh và cuộc sống của chúng ta. Mục tiêu nâng tầm cuộc sống chính là hoài bão và nỗ lực không ngừng của chúng tôi. Đó cũng là vấn đề cốt lõi quyết định chúng ta là ai trên hành tinh này.

   Gần đây, 3M đã công bố Báo cáo Bền vững năm 2015. Đây là báo cáo xuất bản thường niên nhằm cung cấp những quan điểm chuyên sâu mà chúng tôi đã thực hiện nhằm hướng đến nền khoa học công nghệ tiên tiến để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Năm nay, chúng tôi đã tăng cường minh bạch các thông tin quan trọng về các đối tác và đã tạo Báo cáo hoạt động và điều hướng dễ dàng hơn trên nhiều nền tảng web. Những thành tựu nổi bật gần đây trong Báo cáo gồm:

   • Từ năm 2002 đến năm 2014, chúng tôi đã cắt giảm được 64% lượng khí nhà kính.
   • Từ năm 2010 đến năm 2015, chúng tôi đã tăng mức tái chế và tái sử dụng chất thải tại chỗ đạt mức gần 40%.
   • Năm 2014, chúng tôi đã tái chế 25% trên tổng lượng nước đã qua sử dụng.
   • Liên tục kể từ năm 1975, chúng tôi đã ngăn chặn hơn 2 triệu tấn khí, nước và chất thải ô nhiễm vào môi trường thông qua Chương trình 3P chiến lược của chúng tôi (Pollution Prevention Pays).
   • Chỉ trong năm 2014, 15 triệu tấn khí CO2 đã được giảm thiểu cho Khách hàng thông qua việc sử dụng các sản phẩm nền tảng của 3M.
   • Chúng tôi đã đầu tư hơn 80 triệu đô la tiền mặt và đóng góp nhiều sản phẩm trong năm 2014.

   Tìm hiểu thêm tại đây.