Cảnh quan rừng

Cam kết của chúng tôi với chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững

Chúng tôi tin vào trách nhiệm phải bảo vệ hệ sinh thái và những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu. 

Cam kết của 3M với lâm nghiệp bền vững

3M là một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao nhất trên thế giới về cam kết bảo vệ môi trường.

Trong hơn 40 năm, 3M đã dẫn đầu trong số các công ty toàn cầu -- tiên phong đưa ra khái niệm về tính bền vững trong quy trình sản xuất, bắt đầu với Chương trình Thanh toán Không Ô nhiễm (Pollution Prevention Pays-3P) mang tính đột phá ra đời từ năm 1975 cho đến các sản phẩm chú trọng tính bền vững thường thấy hiện nay .

Chúng tôi cũng đã quyết tâm đặt ra các mục tiêu về môi trường để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn nước, giảm thiểu khí thải và chất thải, đồng thời tăng khả năng tái chế và hàm lượng tái chế trên bao bì.

Là một tập đoàn toàn cầu, chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm đối với xã hội và đặc biệt là đối với cộng đồng nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Điều này bao gồm bảo vệ các loài động vật và hệ sinh thái đang có nguy cơ tuyệt chủng. 3M đã quyên góp hơn 20 triệu USD cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên để duy trì sự đa dạng sinh học cũng như bảo vệ môi trường sinh thái đang có nguy cơ bị phá hủy tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico và Brazil.


 

Sáng kiến bền vững