Các mục tiêu và lộ trình phát triển bền vững của 3M

Chúng tôi đã thiết lập và hoàn thành các mục tiêu trong 25 năm

Nỗ lực thực hiện sứ mệnh

Tại 3M, chúng tôi tin tưởng vào một tương lai bền vững, nơi có một hệ sinh thái phát triển, cộng đồng được sinh sống an toàn và lành mạnh, đồng thời mọi người đều có quyền bình đẳng. Chúng tôi tìm cách quan sát, tìm hiểu và giải quyết. Mỗi ngày, chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề, dù lớn hay nhỏ, để hiện thực hóa mục tiêu nhằm cải thiện cuộc sống."


Chiến lược phát triển bền vững của 3M có cách tiếp cận hệ thống, qua đó tìm cách thúc đẩy sự đổi mới và tác động toàn diện đến nhu cầu chung của toàn cầu. Chúng tôi đặt ra các mục tiêu tạo ra tầm ảnh hưởng và có thể đo lường được, thể hiện sự tiến bộ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của chúng tôi.

Khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và các bên liên quan đang yêu cầu những cam kết cũng như nỗ lực thực hiện các hành động một cách mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng và các chiến lược dài hạn, đầy tham vọng để hướng đến các lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra tác động đáng kể. 

Hướng tới các mục tiêu năm 2025, chúng tôi đang từng bước đạt được những thành tựu đầy hứa hẹn.


Tiến trình hướng tới mục tiêu năm 2025 của 3M

Thước đo chuẩn xác cho quá trình phát triển của chúng tôi đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2025 là ở các con số. Thành thật mà nói, chúng tôi đã làm tốt ở một số lĩnh vực và cần phải làm tốt hơn ở những lĩnh vực khác. Mặc dù một số mục tiêu có thể quá tham vọng, nhưng chúng tôi sẽ không hạ thấp tầm nhìn của mình. Thay vào đó, chúng tôi sẽ khám phá những phương pháp mới để nâng tầm những tiêu chuẩn thường thấy.

Tiến trình hướng tới mục tiêu năm 2025 của 3M
 • Những cột mốc đáng chú ý trong quá trình

  Kể từ năm 1932, chúng tôi đã đi đầu trong việc áp dụng các chương trình và chính sách để bảo vệ môi trường, cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội và duy trì tiềm lực kinh tế.

  Theo dõi tiến trình phát triển bền vững của chúng tôi tại đây

   

  Năm 1932: 3M cung cấp bảo hiểm khuyết tật ngắn hạn và dài hạn, hỗ trợ hưu trí và bảo hiểm thất nghiệp.

  Năm 1949: Giới thiệu kế hoạch mua cổ phiếu 3M đầu tiên cho nhân viên.

  Năm 1951: Phòng An ninh và An toàn 3M được thành lập.

  Năm 1953: Quỹ 3M được thành lập, một trong những quỹ từ thiện đầu tiên của doanh nghiệp ở Mỹ.

  Năm 1961: Bộ phận Kỹ thuật Nước và Vệ sinh 3M được thành lập.

  Năm 1963: Hiệp hội 3M Carlton Society được thành lập để vinh danh những nhân viên kỹ thuật xuất sắc.

  Năm 1964: Nhà vật lý sức khỏe và vệ sinh công nghiệp được đào tạo chính quy đầu tiên gia nhập Bộ phận Y tế của 3M.

  Năm 1970: Quy trình đánh giá Môi trường Sản phẩm (Product Environmental) chính thức được thực hiện. Tổ chức Kiểm soát Ô nhiễm và Kỹ thuật Môi trường (EE&PC) được thành lập. Các dịch vụ vệ sinh công nghiệp và vật lý y tế mở rộng sang các hoạt động của 3M bên ngoài Hoa Kỳ.

  Năm 1971: Chương trình Quà tặng Tương ứng (Matching Gift) cho Nhân viên /Cựu nhân viên của 3M được thành lập để đóng góp từ thiện.

  Năm 1973: Bể chứa xe van dành cho nhân viên được thành lập. Phòng Quản lý Năng lượng được hình thành.

  Năm 1974: 3M là một trong những tập đoàn đầu tiên cung cấp Chương trình Hỗ trợ Nhân viên nội bộ, cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo cho nhân viên và gia đình của họ.

  Năm 1975: Chính sách Môi trường của 3M được thông qua bởi Hội đồng quản trị 3M. Chương trình Thanh toán Ngăn ngừa Ô nhiễm (3P) được thành lập. Kết quả năm đầu tiên: 19 dự án ngăn chặn 73.000 tấn khí thải, 2.800 tấn bùn thải.

  Năm 1977: 3M và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ tài trợ bốn hội nghị về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

  Năm 1980: Chính sách về Sức khỏe và An toàn của 3M lần đầu tiên được thông qua.

  Năm 1981: Chương trình Kiểm toán Môi trường được đưa vào thực hiện.

  Năm 1984: Trung tâm Môi trường Thế giới lần đầu trao tặng 3M Huy chương Vàng cho giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh Thành tựu Môi trường Doanh nghiệp Quốc tế.

  3M là tập đoàn đầu tiên cung cấp dịch vụ chăm sóc con ốm cho nhân viên. Trong cùng năm đó, 3M bắt đầu thực hiện Cuộc thăm dò cho nhân viên tại Hoa Kỳ và khảo sát ý kiến ​​tiêu chuẩn trên toàn cầu hai năm một lần.

  Chương trình 3M CARES (Hành động vì Cộng đồng dành cho nhân viên đã nghỉ hưu) được tạo ra để tập hợp các tình nguyện viên đã nghỉ hưu, sử dụng biểu ngữ 3M và phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

  Năm 1986: Giải thưởng Tình nguyện viên Cộng đồng 3M được thành lập.

  Năm 1987: Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Môi trường 3M được thành lập. Chương trình Giảm phát thải khí của 3M được khởi động.

  Năm 1988: Chính sách loại bỏ hóa chất làm suy giảm tầng ôzôn 3M được thông qua.

  Năm 1989: Các mục tiêu về môi trường, hướng tới mục tiêu năm 2000, được thiết lập và công bố công khai. Chính sách An toàn, Sức khỏe và Môi trường của Nhân viên 3M được thông qua. Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia trao tặng Giải thưởng Thành tựu Môi trường cho 3M.

  Năm 1990: Giấy tái chế Post-it® Notes được giới thiệu. Chương trình an toàn 3M 16 điểm đã được phê duyệt.

  Năm 1991: 3M nhận giải thưởng Bảo vệ Ôzôn của Tầng bình lưu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ.

  Năm 1993: Mục tiêu của 3M về việc giảm 70% lượng khí thải trên toàn thế giới đã được thực hiện. 3M nhận Giải thưởng U.S. Fish & Wildlife Services Corporate Wildlife.

  Năm 1994: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ trao tặng Giải thưởng Thành tựu cho sự tham gia thành công của 3M trong Chương trình Giảm phát thải Không khí Tự nguyện 33/50.

  Năm 1995: 3M ra mắt ống hít định lượng không chứa CFC đầu tiên trên thế giới để điều trị bệnh hen suyễn. 3M bắt đầu chương trình giảm thương tích và bệnh tật tới 50% trong bốn năm. 3M nhận được Huân chương Công nghệ Quốc gia, giải thưởng cao nhất về thành tựu kỹ thuật tại Hoa Kỳ.

  Năm 1996: Hội đồng Phát triển Bền vững của Tổng thống Clinton chọn Chương trình 3P của 3M cho Giải thưởng Phát triển Bền vững của Tổng thống. Hệ thống Quản lý Môi trường 3M được chính thức hóa. Kế hoạch An toàn và Sức khỏe Toàn cầu 3M được phát triển.

  1997: 3M chính thức hóa Hệ thống Quản lý Vòng đời để đảm bảo xem xét các vấn đề Môi trường, sức khỏe và an toàn trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Các nhà khoa học 3M nhận được Giải thưởng Anh hùng Hóa học từ Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ vì đã phát triển 3M Hydrofluoroethers (HFEs) như một chất thay thế CFC. 3M khởi xướng chương trình Lifescapes để giúp nhân viên bảo vệ sức khỏe, duy trì sự an toàn và hạnh phúc của họ tại nơi làm việc cũng như ở nhà. 

  1998: 3M thiết lập tỷ lệ về an toàn và sức khỏe để giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc ở mức 25%/năm trong vòng 3 năm.

  1999: Viện nghiên cứu Hamburger Umweltinstitut của Đức xếp 3M ở hạng thứ hai về hiệu suất sinh thái trong số 50 công ty sử dụng hóa chất lớn nhất trên toàn thế giới.

  2000: 3M GIVES (Quỹ Tài trợ do Dịch vụ tình nguyện khởi xướng) được thành lập.

  2001: Các Mục tiêu Môi trường cho năm 2005 được đưa ra. Những thước đo trong môi trường được bổ sung vào Chương trình 3M Contributions. 3M nhận Giải thưởng Quỹ Điểm sáng Quốc gia về thành tích xuất sắc trong Dịch vụ Cộng đồng Doanh nghiệp.

  2002: 3M được liệt kê trên Chỉ số Bền vững Dow Jones với tư cách là công ty dẫn đầu trong danh mục Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp. 3M được đưa vào Chỉ số đầu tư có trách nhiệm với xã hội của FTSE. 3M nhận Giải thưởng "Tầm nhìn của nước Mỹ (Vision for America)" từ tổ chức Keep America Beautiful.

  2003: 3M được trao Giải thưởng Xuất sắc về Không khí Sạch trong Hạng mục Cơ quan quản lý