Mọi người cùng chung tay hợp tác
Thiết lập những mục tiêu rõ ràng cho các nhà cung cấp

Hãy cải thiện cuộc sống, cùng với các nhà cung cấp của chúng tôi, hãy bắt đầu với việc thực hiện các chính sách đúng đắn.

Hợp tác cùng nhà cung cấp

Thiết lập những mục tiêu rõ ràng cho các nhà cung cấp.

Là một phần củaTiêu chuẩn cung ứng bền vững (PDF, 20KB), tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp được đặt ra thông quaChính sách chuỗi cung ứng của 3M: EHS, Giao thông vận tải, Nguồn lao động/Nhân sự và Vật liệu cung cấp. Những chính sách này áp dụng cho việc lựa chọn và duy trì việc cung ứng của tất cả các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho 3M trên toàn thế giới. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của các nhà cung cấp một cách chọn lọc theo các chính sách này. Khi phát hiện ra có việc không tuân thủ các chính sách này, 3M sẽ cố gắng làm việc với các nhà cung cấp có liên quan để khắc phục tình hình. Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sẽ thực hiện kế hoạch hành động khắc phục để các hoạt động của mình tuân thủ theo các chính sách này. Nếu nhà cung cấp nào không xây dựng kế hoạch như vậy hoặc không thực hiện, 3M sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh.

Năm 2000, chúng tôi đã thiết lập mục tiêu đánh giá ít nhất 80% chi phí cho Nhà cung cấp ở các nước sau đây: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Brazil, Mexico, Nga, và Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường việc tuân thủ EHS, Giao thông vận tải của 3M & amp; Tiêu chuẩn Quan hệ Lao động/nhân sự đến năm 2005. Vào năm 2013, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đánh giá 80% chi phí của chúng tôi ở các nước đó.

 


Khoáng sản xung đột

  • Một vấn đề được giải quyết bằng Chính sách chuỗi cung ứng của 3M là "Khoáng sản xung đột". Lo ngại rằng tiền thu được từ việc khai thác khoáng sản (cụ thể là thiếc, tantali và vàng) tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) được sử dụng để tài trợ cho bạo lực cực đoan trong khu vực đã dẫn đến quy định trong Luật Cải cách tài chính Dodd-Frank của Hoa Kỳ năm 2010, rằng các công ty giao dịch công khai của Hoa Kỳ phải xác định nguồn gốc của các khoáng sản cần thiết cho các chức năng hoặc quá trình sản xuất mà công ty sản xuất hoặc ký hợp đồng sản xuất.

    Chương trình rà soát đặc biệt các loại khoáng sản yêu cầu và có xung đột ở quốc gia xuất xứ của 3M được mô tả trong Mẫu SD và Báo cáo Khoáng sản thuộc khu vực xung đột của 3M năm 2013, có tại đường link sau đây: SEC Filings.

    3M là thành viên của tổ chức Sáng kiến nguồn không thuộc khu vực xung đột (CFSI), một sáng kiến toàn ngành công nghiệp để phát triển hệ thống kiểm soát liên quan đến nhà máy đúc và nhà máy lọc dầu thông qua các cuộc kiểm tra độc lập thuộc chương trình kiểm tra không có chất thuộc khu vực xung đột (CFS) của CFSI. 3M khuyến khích các nhà cung cấp và các công ty khác chưa phải là thành viên gia nhập CFSI tích cực tham gia chuỗi cung ứng và tăng cường nỗ lực hợp tác để thúc đẩy các nhà máy đúc và nhà máy lọc dầu tham gia chương trình CFS và được công nhận là không thuộc khu vực xung đột DRC. 3M tiếp tục thực hiện cam kết tham gia CFSI và chương trình CFS, vào tháng 01 năm 2014, 3M đã quyên góp cho Quỹ nhà máy đúc của CFSI, hỗ trợ tài chính cho các nhà máy đúc tham gia chương trình kiểm tra năm đầu tiên theo chương trình CFS. Quỹ này khuyến khích các nhà máy đúc tham gia chương trình CFS và được công nhận là không thuộc khu vực xung đột DRC.

    Thông tin Nhà cung cấp được cung cấp tại đường link sau đây: Khoáng sản thuộc khu vực xung đột.