Mọi người cùng chung tay hợp tác
Cam kết về các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc

3M tự hào tuân thủ các nguyên tắc trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và phòng chống tham nhũng.

Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc

Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UNGC) là một sáng kiến về chính sách chiến lược cho các doanh nghiệp nhằm cam kết thực hiện các hoạt động và chiến lược theo mười nguyên tắc được chấp nhận trên toàn cầu trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. 3M đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc vào tháng 2 năm 2014.


 


 

 • CEO Inge Thulin

  Cam kết - Thông điệp từ chủ tịch và CEO

  Tôi rất vui mừng khi khẳng định rằng 3M hoàn toàn ủng hộ mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc. Đồng thời, chúng tôi luôn luôn hành động phù hợp với các giá trị cốt lõi được công bố trong Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc, chúng tôi tự hào chính thức hóa cam kết và thực hiện các nguyên tắc này. Thông qua cam kết đó, chúng tôi thể hiện rõ các nguyên tắc đóng vai trò quan trọng trong chiến lược, văn hóa và hoạt động thường quy của công ty. Chúng tôi cũng tìm cách tham gia và tìm kiếm các dự án hợp tác thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mục tiêu của Liên hợp quốc trên thế giới.

  Trân trọng,

  Inge G. Thulin
  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm CEO


Các nguyên tắc

 • Nhân quyền

  Nguyên tắc 1: Doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng các quyền phổ quát của con người đã được Quốc tế công nhận; và 
  Nguyên tắc 2: Đảm bảo không đồng loã với việc lạm dụng nhân quyền.

 • Lao động

  Nguyên tắc 3: Doanh nghiệp phải ủng hộ việc tự do thành lập Hiệp hội và công nhận quyền thoả ước lao động tập thể
  Nguyên tắc 4: Loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc;
  Nguyên tắc 5: Xoá bỏ tình trạng sử dụng lao động trẻ em và
  Nguyên tắc 6: Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong sử dụng lao động và công việc.

 • Môi trường

  Nguyên tắc 7: Doanh nghiệp phải ủng hộ phương án ngăn ngừa những thách thức đối với môi trường ; 
  Nguyên tắc 8: Thực hiện các sáng kiến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với môi trường; và
  Nguyên tắc 9: Khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với môi trường.

 • Chống tham nhũng

  Nguyên tắc 10: Doanh nghiệp phải chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức, kể cả tống tiền và hối lộ.


Phát triển truyền thông của 3M

 • Các hoạt động và công việc liên quan của 3M luôn hướng đến thực hiện 10 nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc trong chiến lược kinh doanh và hoạt động toàn cầu được cung cấp trong 2014 Sustainability ReportBáo cáo Bền vững năm 2014 của chúng tôi . Chỉ số của Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc nêu trong báo cáo có tham chiếu chéo đến 10 nguyên tắc và tiến trình thực hiện của chúng tôi trong phần báo cáo liên quan.