Chính sách phát triển bền vững của 3M - cải thiện cuộc sống: gia đình trẻ đi dạo giữa rừng cây xanh

Tài liệu, dữ liệu và thông tin chi tiết - nhận tất cả các tài nguyên bạn cần ngay tại đây.

Đọc bản báo cáo năm 2021 tại đây
 • Mỗi năm kể từ năm 2011, 3M đã đưa ra một bản báo cáo chi tiết ghi lại tiến độ trong nỗ lực phát triển bền vững thuộc tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của công ty, ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Hướng tới đội ngũ nhân viên 3M, người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và phương tiện truyền thông hướng tới phát triển bền vững, bản báo cáo cung cấp một bức tranh xác thực về nỗ lực của công ty trong sứ mệnh cải thiện cuộc sống.


Các mục trong báo cáo về phát triển bền vững năm 2021

 • Nhìn lại những điểm mạnh và giá trị ưu tiên nhằm tạo ra vị thế độc nhất của 3M trên thị trường.


  Mô hình giá trị của 3M
  Tìm hiểu phương pháp chúng tôi kết hợp Tầm nhìn 3M, Giá trị, sự tham gia của các bên liên quan cũng như Hệ quy chiếu Bền vững, để nâng cao tính bền vững trong toàn thể công ty.


  Tạo ra tầm ảnh hưởng
  Tìm hiểu về tác động của Hệ quy chiếu bền vững tới Khung các thách thức toàn cầu và cách chúng tôi đo lường thành công.


  Cộng đồng
  Tìm hiểu cách chúng tôi đang đầu tư nguồn lực tài chính, sản phẩm và thời gian để hỗ trợ cộng đồng, phát triển chương trình đào tạo STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) cũng như các sáng kiến về môi trường.


  Thúc đẩy sự đa dạng của đội ngũ nhân viên, công bằng và hòa nhập
  Tìm hiểu cách 3M đang tạo ra một nền văn hóa tôn vinh sự đa dạng và khác biệt.


  Sự công nhận
  Vào năm 2020, 3M một lần nữa được vinh danh cho những nỗ lực của mình trong lĩnh vực phát triển bền vững. Xem những hình ảnh của khoảnh khắc đó tại đây.

 • Tìm hiểu về cách thức 3M đang áp dụng chiến lược phát triển bền vững trong giá trị cốt lõi.


  Quản trị doanh nghiệp
  Giải thích rõ ràng về cách thức thực hành quản trị của 3M phục vụ lợi ích lâu dài và bền vững.


  Rủi ro doanh nghiệp
  Cách 3M đảm bảo sự công nhận và sở hữu đầy đủ các rủi ro tiềm tàng đáng kể nhất đối với giá trị của cổ đông.


  Quy tắc ứng xử của công ty
  Xác định các giá trị bền vững gắn kết đội ngũ nhân viên 3M, thuộc mọi bộ phận kinh doanh và khu vực địa lý.


  Quyền con người
  Chúng tôi đặt ra các hướng dẫn và xác định các khu vực có nguy cơ cao với nỗ lực không ngừng để đảm bảo quyền bình đẳng ở mọi nơi.


  Các chính sách đền bù
  Một kế hoạch làm việc cung cấp mức lương cạnh tranh so với thị trường và đảm bảo lợi ích toàn diện ở tất cả các cấp.


  Hỗ trợ nhân viên
  Từ quá trình nghỉ phép khi sinh con đến những chính sách phát triển năng lực quản lý, 3M là những nhà đầu tư tận tâm vào nguồn lực quý giá nhất của chúng tôi: con người.


  Quản lý môi trường, sức khỏe và đảm bảo an toàn
  Tổng quan về cách tiếp cận của 3M đối với quá trình quản lý có trách nhiệm và các bước chúng tôi đang thực hiện để cải thiện sự an toàn của nhân viên 3M, khách truy cập, địa điểm và cộng đồng xung quanh.


  Chất liệu tuần hoàn
  Cách chúng tôi thiết kế các giải pháp nhằm tạo ra nhiều sản phẩm và tiết kiệm vật liệu, thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu.


  Khí hậu và năng lượng
  Cách chúng tôi đang áp dụng sáng tạo đổi mới dựa trên khoa học để giải quyết những thách thức và cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.


  Các nhà cung cấp
  Hãy xem các chính sách về chuỗi cung ứng và những biện pháp thực tiễn, nhằm mở rộng cam kết về phát triển bền vững.

 • Tìm hiểu cách chúng tôi tận dụng thế mạnh của mình để tạo ra các giải pháp độc đáo cho khách hàng và xã hội, tất nhằm tạo ra những giá trị tốt đẹp đối với xã hội.


  Khách hàng của chúng tôi
  3M áp dụng tính bền vững cho tất cả các sản phẩm mới đồng thời sáng tạo và phát triển cùng với khách hàng


  Quản lý quy trình đổi mới sáng tạo
  Cách chúng tôi áp dụng văn hóa, công nghệ, sản xuất và năng lực toàn cầu của 3M để tạo ra các giải pháp bền vững.


  Sản phẩm của chúng tôi
  Tìm hiểu cách chúng tôi đã áp dụng tính bền vững vào danh mục sản phẩm đa dạng.

 • Những cách thức đằng sau các tiêu chuẩn toàn cầu và các thủ tục kiểm toán được sử dụng để tạo ra bản báo cáo này.


  Phạm vi và ranh giới báo cáo
  Giải thích về cách chúng tôi thu thập, điều chỉnh (khi thích hợp) và xác minh dữ liệu trong Báo cáo Bền vững 3M 2020.


  Chỉ số GRI và UNGC
  Bảng tham chiếu Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu và Truyền thông Hiệp ước Toàn cầu về Tiến bộ của Liên hợp quốc.


  Chỉ số SASB
  Một bảng tham chiếu đến Ban Chuẩn mực Kế toán Bền vững.


  Tuyên bố bảo hiểm
  Một tuyên bố từ APEX LLC về phạm vi công việc, phương pháp luận và những phát hiện trong Báo cáo về chính sách phát triển bền vững của 3M năm 2020.


  Bảng số liệu
  Dữ liệu giúp xác định tiến trình của chúng tôi trong việc cải thiện chính sách phát triển bền vững, dưới mọi hình thức, trên toàn cầu.