1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Băng dính
  4. Băng dính liên kết, gắn và dính hai mặt
  5. Băng dính liên kết
  6. Băng Keo Hai Mặt 3M™ 93015LE, Trong suốt, 1371 mm x 54.8 m, 0.15 mil, 1 Cuộn/Thùng

Băng Keo Hai Mặt 3M™ 93015LE, Trong suốt, 1371 mm x 54.8 m, 0.15 mil, 1 Cuộn/Thùng

  • 3M ID 7000001492

Chất mang màng polyester cung cấp sự ổn định về kích thước cho xốp và các chất nền khác để giúp băng dính dễ xử lý hơn trong quá trình cắt và bế

Dính tốt trên năng lượng bề mặt thấp bao gồm sơn bột và nhựa như polypropylen (PP)

Độ bám dính cao với kim loại và vật liệu năng lượng bề mặt cao

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Chất mang màng polyester cung cấp sự ổn định về kích thước cho xốp và các chất nền khác để giúp băng dính dễ xử lý hơn trong quá trình cắt và bế
  • Dính tốt trên năng lượng bề mặt thấp bao gồm sơn bột và nhựa như polypropylen (PP)
  • Độ bám dính cao với kim loại và vật liệu năng lượng bề mặt cao
  • Độ bám dính cao, chống bung góc cạnh tốt

Băng keo hai mặt 3M™ 93015LE là một loại băng keo transfer dính tốt trên các vật liệu đồng chất hoặc không đồng chất. bao gồm kim loại, hầu hết các loại nhựa, thủy tinh, giấy và bề mặt sơn.

Loại băng keo này có lớp màng phim có thể tăng cường độ ổn định về kích thước cho xốp và các chất nền khác, đồng thời cũng giúp xử lý băng keo khi rạch và cắt theo khuôn dễ dàng hơn. Liên kết của Keo 3M™ 300LSE sẽ tăng lên theo thời gian và nhiệt độ, đồng thời có độ bám dính ban đầu rất cao.