3M™ Dung dich vệ sinh dàn lạnh

3M ID IS260100414
  • Làm sạch dàn lạnh với công thức tạo bọt giúp dễ dàng bao trùm, làm tan và cuốn trôi bụi bẩn.
  • Tăng lưu thông gió qua khe lưới dàn lạnh với mùi hương thơm mát, dễ chịu, an toàn cho người sử dụng.
  • Giảm tiêu hao điện năng và góp phần tăng công suất
  • Thực hiện đơn giản không cần tháo dàn lạnh và dàn táp lô
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dung dich vệ sinh dàn lạnh

  • Làm sạch dàn lạnh với công thức tạo bọt giúp dễ dàng bao trùm, làm tan và cuốn trôi bụi bẩn.
  • Tăng lưu thông gió qua khe lưới dàn lạnh với mùi hương thơm mát, dễ chịu, an toàn cho người sử dụng.
  • Giảm tiêu hao điện năng và góp phần tăng công suất
  • Thực hiện đơn giản không cần tháo dàn lạnh và dàn táp lô