KHÍ CỤ MỞ-ĐÓNG 3M™ UNITEK™, 804-155

3M ID 70000915168
 • Cần phải có Khí cụ tháo mắc cài 3M™ Unitek™ cho Hệ thống Ultra SL để có kết quả tháo chính xác
 • Nên tháo Mắc cài tự buộc 3M™ Clarity™ Ultra cùng lúc với dây cung và thun buộc
 • Cấu trúc thép không gỉ chất lượng cao
 • Bảo hành bởi 3M Unitek
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Khí cụ mở-đóng 3M™ Unitek™ là một khí cụ hai mặt được thiết kế để sử dụng với Mắc cài tự buộc 3M™ Clarity™ Ultra.

 • Cần phải có Khí cụ tháo mắc cài 3M™ Unitek™ cho Hệ thống Ultra SL để có kết quả tháo chính xác
 • Nên tháo Mắc cài tự buộc 3M™ Clarity™ Ultra cùng lúc với dây cung và thun buộc
 • Cấu trúc thép không gỉ chất lượng cao
 • Bảo hành bởi 3M Unitek
 • Đầu đóng của khí cụ hỗ trợ việc đưa dây cung vào khe của Mắc cài tự buộc Clarity™ Ultra.
 • Việc sử dụng Khí cụ mở-đóng Unitek rất được khuyến khích.
 • Kết cấu bằng thép không gỉ chất lượng cao với đầu bằng sứ để mở nắp mắc cài
 • Sản xuất chính xác
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu
Unitek™