1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Chất kết dính, chất bịt kín và chất trám
 4. Đầu phun và phụ kiện
 5. Đầu phun và đầu bịt dụng cụ tra
 6. Mũi Trộn Bằng Nhựa 3M™ Scotch-Weld™ EPX Dùng Cho Dụng Cụ Bắn Keo 2 Thành Phần, 48.5 mL and 50 mL, 72 Nozzles/Hộp

Mũi Trộn Bằng Nhựa 3M™ Scotch-Weld™ EPX Dùng Cho Dụng Cụ Bắn Keo 2 Thành Phần, 48.5 mL and 50 mL, 72 Nozzles/Hộp

3M ID 62917891517
 • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
 • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
 • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
 • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lựa chọn mũi trộn 3M™ Scotch-Weld™ EPX để thao tác hiệu keo 3M™ Scotch-Weld™ trong hộp mực Duo-Pak (DP). Mỗi mũi trộn được thiết tinh tế để 2 thành phần keo được hòa trộn một cách kỹ lưỡng tạo để tạo ra hiệu quả tốt nhất khi thao tác.

 • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
 • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
 • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
 • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II