KEO EPOXY 3M™ SCOTCH-WELD™ DP100, TRONG SUỐT, 48

3M ID 62357514371
  • Công thức keo khi khô cứng cho lực treo tĩnh cao
  • Lực trượt cao đảm bảo cho mối dán dính vĩnh viễn
  • Thời gian mở để thao tác là 5 phút, keo sẽ cứng sau 20 phút ở nhiệt độ phòng
  • Bám dính vô cùng hiệu quả
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy DP100 là một loại keo epoxy cứng hai thành phần, có khả năng xử lý nhanh và dễ gia công. Đây là một epoxy được thiết lập nhanh, thao tác ở nhiệt độ phòng để tạo thành một liên kết cứng. Có độ nhớt thấp dễ dàng trong việc bắn keo và tự phẳng

  • Công thức keo khi khô cứng cho lực treo tĩnh cao
  • Lực trượt cao đảm bảo cho mối dán dính vĩnh viễn
  • Thời gian mở để thao tác là 5 phút, keo sẽ cứng sau 20 phút ở nhiệt độ phòng
  • Bám dính vô cùng hiệu quả