1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Dụng cụ và thiết bị
  4. Dụng cụ dán keo
  5. Dụng cụ dán thủ công
  6. Dụng Cụ Thi Công Keo 2 Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ Epx Plus, 2:1 và 1:1 Plungers, 10/Case

Dụng Cụ Thi Công Keo 2 Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ Epx Plus, 2:1 và 1:1 Plungers, 10/Case

  • 3M ID 62917099319

Tạo lực ép lên 2 thành phần ống keo cùng 1 lúc

Thuận tiện không cần bơm khí hoặc sử dụng nguồn điện

Đảm bảo tỷ lệ trộn chính xác khi bắn keo

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Tạo lực ép lên 2 thành phần ống keo cùng 1 lúc
  • Thuận tiện không cần bơm khí hoặc sử dụng nguồn điện
  • Đảm bảo tỷ lệ trộn chính xác khi bắn keo
  • Giảm tỷ lệ hao phí ở mức thấp nhất khi thi công bằng tay

Dụng cụ thủ công 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ được sử dụng để thi công. Chất kết dính hai thành phần 3M™ Scotch-Weld™ được đóng gói trong một ống có 2 thành phần riêng biệt gọi là Duo-Pak (DP). Có nhiều công cụ khác hiện đang có sẵn để phù hợp với nhu cầu của quy trình sản xuất của bạn