ĐĨA ĐẾM VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT 3M™ PETRIFILM™, 6421

  • 3M ID UU008196469

Kết quả nhanh

Dễ sử dụng

Chính xác, có tính nhất quán

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động

Đĩa đếm vi khuẩn đường ruột 3M™ Petrifilm™ cung cấp phương pháp hiệu quả về chi phí, tiện lợi và đáng tin cậy để thử nghiệm thiết bị, các vật liệu sống, sản phẩm thức ăn và các mẫu trong môi trường sản xuất chế biến, cũng như thử nghiệm nước đóng chai.