Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9707

3M ID 70000200033
  • 4.5% Trong suốt Vinyl Acetate
  • trong suốt
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp màng lọc nguyên vẹn (liên tục) này có kích thước rất đồng đều. Kết cấu vải bề mặt cải thiện liên kết giữa màng lọc và chất keo kết dính.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống công cụ thẩm thấu thuốc xuyên qua niêm mạc màng, tại chỗ, xuyên qua da.

  • 4.5% Trong suốt Vinyl Acetate
  • trong suốt
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên