Băng phim 3M™ Scotchpak™ 9723

3M ID 70000064561
  • Màu nâu tan
  • Kín, không thoáng
  • Có thể in ra
  • Không điều trị
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Sản phẩm gồm chất liệu polyethylene và polyester. Quy trình cán mỏng của 3M không dùng dung môi và chất kết dính, giảm thiểu nguy cơ tương tác thuốc.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống cộng cụ thẩm thấu thuốc xuyên qua da, tại chỗ.

  • Màu nâu tan
  • Kín, không thoáng
  • Có thể in ra
  • Không điều trị