Băng 3M™ Scotchpak™ 9709

  • 3M ID 7100119905

Lớp phủ Fluorosilicon một mặt

Excellent chemical stability and resistance to amines

Tong suốt

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Lớp phủ Fluorosilicon một mặt
  • Excellent chemical stability and resistance to amines
  • Tong suốt
  • Kín, không thoáng

Lớp phủ riêng biệt và độc quyền trên lớp lót này giải phóng tối đa khỏi keo dính nhạy áp lực gồm silicone, acrylates, polyisobutylene (PIB).

Các tính chất hóa học có khả năng chống lại sự tương tác với các công thức amin trong chất kết dính silicon và do đó được khuyên dùng cho các công thức xuyên da bao gồm cả những chất có chứa: Buprenorphin, Fentanyl, Lidocaine, Methylphenidate, Rivastigmine và Rotigotine.

Tài liệu

Scotchpak 9709 Release Liner

Bảng thông tin sản phẩm

(PDF , 90KB)