Băng 3M™ Scotchpak™ 9709

3M ID 70000203425
  • Lớp phủ Fluorosilicon một mặt
  • Excellent chemical stability and resistance to amines
  • Tong suốt
  • Kín, không thoáng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp phủ riêng biệt và độc quyền trên lớp lót này giải phóng tối đa khỏi keo dính nhạy áp lực gồm silicone, acrylates, polyisobutylene (PIB).

Các tính chất hóa học có khả năng chống lại sự tương tác với các công thức amin trong chất kết dính silicon và do đó được khuyên dùng cho các công thức xuyên da bao gồm cả những chất có chứa: Buprenorphin, Fentanyl, Lidocaine, Methylphenidate, Rivastigmine và Rotigotine.

  • Lớp phủ Fluorosilicon một mặt
  • Excellent chemical stability and resistance to amines
  • Tong suốt
  • Kín, không thoáng
Nguồn
Bảng thông tin sản phẩm