Băng phim 3M™ Scotchpak™ 1022

3M ID 70000200280
  • Trong suốt
  • Kín, không thoáng
  • Tính ổn định hóa học tuyệt vời
  • phủ Fluoropolymer một bề mặt
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp phủ đặc trưng trên lớp lót này hạn chế tối đa keo dính da, bao gồm silicone, acrylates, polyisobutylene (PIB) và chất kết dính nhạy áp lực cao su.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống công cụ thẩm thấu thuốc tại chỗ, xuyên qua da.

  • Trong suốt
  • Kín, không thoáng
  • Tính ổn định hóa học tuyệt vời
  • phủ Fluoropolymer một bề mặt