Băng phim 2 mặt loại dày 3M™ 9960

3M ID 70000127681
  • Ưa nước
  • Thấu xạ
  • Khả năng tương thích được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Tự động phát quang thấp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Màng film ưa nước 9960 polyester trong suốt phủ hai mặt bằng công nghệ ưa nước độc quyền 3M. Xử lý ưa nước cho cả hai mặt. Sản phẩm được sử dụng cho các thiết bị y tế như que thử và ứng dụng que chip trong phòng xét nghiệm.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

  • Ưa nước
  • Thấu xạ
  • Khả năng tương thích được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Tự động phát quang thấp