KEO TRÁM TRÉT 3M™ 560, MÀU ĐEN, 400 ML

3M ID 62548835305
  • Keo dán bề mặt
  • Cường lực cao
  • Đạt được chuẩn về yêu cầu về khói và Cháy, 50 phút khô bề mặt
  • Khả năng chống tia cực tím tốt
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo 3M ™ Polyurethane 560 là một loại keo rất chắc , mau khô và hình thành liên kết đàn hồi vĩnh viễn.

Bám dính trên nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm cả nhựa , FRP, SMC , nhôm , thép , kim loại tráng và gỗ.

  • Keo dán bề mặt
  • Cường lực cao
  • Đạt được chuẩn về yêu cầu về khói và Cháy, 50 phút khô bề mặt
  • Khả năng chống tia cực tím tốt