1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Sáp
  5. Dung dịch rửa xe khô 3M™ 39110, 16 OZ (453gr)

Dung dịch rửa xe khô 3M™ 39110, 16 OZ (453gr)

  • 3M ID 7100113802
  • UPC 50051131391104,00051131391109

Sản phẩm rửa và tạo bóng không cần nước

Dễ sử dụng

Thuốc xịt có độ bao phủ rộng đồng đều

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Sản phẩm rửa và tạo bóng không cần nước
  • Dễ sử dụng
  • Thuốc xịt có độ bao phủ rộng đồng đều
  • Dễ dàng làm sạch và tránh dư lượng từ bất kỳ điểm bị bỏ lỡ nào

3M™ Car Wash & Wax làm sạch bụi bẩn nhẹ trên tất cả các bề mặt ô tô bên ngoài, bao gồm kính, sơn, crôm, nhựa và kim loại. Sản phẩm này tuyệt vời để sử dụng trong môi trường hoặc khu vực tồn nước, vì sản phẩm này được thiết kế để sử dụng mà không cần nước.

Thuộc tính tiêu biểu