1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Chất kết dính, chất bịt kín và chất trám
  4. Đầu phun và phụ kiện
  5. Đầu phun và đầu bịt dụng cụ tra
  6. MŨI TRỘN KEO HAI THÀNH PHẦN 3M™ SCOTCH-WELD™ EPX MIXING NOZZLES, MÀU XANH LÁ, 1:1 AND 2:1, 48.5 ML AND 50 ML, 36 NOZZLES/CASE

MŨI TRỘN KEO HAI THÀNH PHẦN 3M™ SCOTCH-WELD™ EPX MIXING NOZZLES, MÀU XANH LÁ, 1:1 AND 2:1, 48.5 ML AND 50 ML, 36 NOZZLES/CASE

  • 3M ID 62915491484

Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)

Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công

Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
  • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
  • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
  • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II

Lựa chọn mũi trộn 3M™ Scotch-Weld™ EPX để thao tác hiệu keo 3M™ Scotch-Weld™ trong hộp mực Duo-Pak (DP). Mỗi mũi trộn được thiết tinh tế để 2 thành phần keo được hòa trộn một cách kỹ lưỡng tạo để tạo ra hiệu quả tốt nhất khi thao tác.