1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Chất kết dính, chất bịt kín và chất trám
 4. Đầu phun và phụ kiện
 5. Đầu phun và đầu bịt dụng cụ tra
 6. Mũi Trộn Keo Hai Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mixing Nozzles, Màu Xanh Lá, 1:1 and 2:1, 48.5 mL and 50 mL, 36 Nozzles/Case

Mũi Trộn Keo Hai Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mixing Nozzles, Màu Xanh Lá, 1:1 and 2:1, 48.5 mL and 50 mL, 36 Nozzles/Case

3M ID 62915491484
 • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
 • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
 • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
 • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lựa chọn mũi trộn 3M™ Scotch-Weld™ EPX để thao tác hiệu keo 3M™ Scotch-Weld™ trong hộp mực Duo-Pak (DP). Mỗi mũi trộn được thiết tinh tế để 2 thành phần keo được hòa trộn một cách kỹ lưỡng tạo để tạo ra hiệu quả tốt nhất khi thao tác.

 • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
 • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
 • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
 • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II