1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Màng phim và tấm lót
 4. Màng phim tạo hình
 5. Phim In Không PVC 3M™ Envision™ Print Film 48C-20R, White, 1370 m x 50 m, 1 Roll/Case

Phim In Không PVC 3M™ Envision™ Print Film 48C-20R, White, 1370 m x 50 m, 1 Roll/Case

3M ID 75347287866
 • Phim in cap cấp không chứa kim loại nặng hoặc các hợp chất phthalate là những hóa chất gây hại đến sức khỏe con người
 • Chứng Nhận Vàng GREENGUARD
 • Sản phẩm không chứa hóa chất gây hại, có lượng phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi rất thấp
 • Phù hợp cho các ứng dụng nội thất các dự án công trình cần tích lũy thêm nhiều điểm tương ứng với các tiêu chí của hệ thống đánh giá LEED
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phim in không chứa PVC

 • Phim in cap cấp không chứa kim loại nặng hoặc các hợp chất phthalate là những hóa chất gây hại đến sức khỏe con người
 • Chứng Nhận Vàng GREENGUARD
 • Sản phẩm không chứa hóa chất gây hại, có lượng phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi rất thấp
 • Phù hợp cho các ứng dụng nội thất các dự án công trình cần tích lũy thêm nhiều điểm tương ứng với các tiêu chí của hệ thống đánh giá LEED