1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng phòng thí nghiệm và thử nghiệm
 4. Đĩa chỉ thị và máy đọc vi sinh
 5. Đĩa chỉ thị vi sinh
 6. Đĩa Đếm Vi Khuẩn Listeria Trong Môi Trường 3M™ Petrifilm™ 6447, 50 Gói/Hộp

Đĩa Đếm Vi Khuẩn Listeria Trong Môi Trường 3M™ Petrifilm™ 6447, 50 Gói/Hộp

3M ID 70200792268
 • Kết quả nhanh
 • Dễ sử dụng
 • Chính xác, có tính nhất quán
 • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đĩa đếm vi khuẩn Listeria trong môi trường 3M™ Petrifilm™ phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Listeria trong mẫu môi trường. Dụng cụ nuôi cấy đã có sẵn mẫu, có chứa các tác nhân chọn lọc, chất dinh dưỡng, chất tạo gel hòa tan trong nước lạnh và chất chỉ thị sắc tố.

 • Kết quả nhanh
 • Dễ sử dụng
 • Chính xác, có tính nhất quán
 • Tăng năng xuất lao động
 • Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt.