Đĩa Đếm Vi Khuẩn Axit Lactic 3M™ Petrifilm™ 6461, 50 Gói/Hộp

3M ID 70200790296
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Đĩa này đã được trao chứng nhận Phương pháp Kiểm tra Hiệu suất (PTM) #041701 cho thực phẩm được phân loại và chứng nhận NF VALIDATION 3M 01/19-11/17 của AFNOR cho tất cả loại thực phẩm của con người (không bao gồm sữa chua) và các mẫu môi trường công nghiệp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đĩa đếm vi khuẩn Axit Lactic 3M™ Petrifilm™ là đĩa tiết kiệm thời gian, đã có sẵn mẫu, được thiết kế để xác định quần thể vi khuẩn axit lactic trong các mẫu thực phẩm và môi trường.

  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Đĩa này đã được trao chứng nhận Phương pháp Kiểm tra Hiệu suất (PTM) #041701 cho thực phẩm được phân loại và chứng nhận NF VALIDATION 3M 01/19-11/17 của AFNOR cho tất cả loại thực phẩm của con người (không bao gồm sữa chua) và các mẫu môi trường công nghiệp