Keo Epoxy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, Gray, 50 ml, 12 chai/thùng

3M ID 62353314347
  • Công thức kết dính linh hoạt cho liên kết mạnh mẽ, vĩnh viễn ngay cả dưới sự ảnh hưởng của các tác động và sự rung động.
  • Kháng xé và độ bền cao trên các bề mặt kim loại và nhựa.
  • Có thể sử dụng kết dính giữa các bề mặt có sự giãn nở nhiệt khác nhau.
  • Tạo liên kết trong vòng 20 phút ở nhiệt độ phòng.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo epoxy 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Gray sử dụng cho các mục đích thông thường, đóng rắn nhanh, mềm dẻo, là loại keo epoxy hai phần. Chất kết dính có độ nhớt trung bình đóng rắn trong vòng 20 phút tạo liên kết linh hoạt mềm dẻo trên các vật liệu như kim loại, gốm sứ, gỗ và nhiều loại nhựa.

Liên kết mạnh mẽ và linh hoạt.

  • Công thức kết dính linh hoạt cho liên kết mạnh mẽ, vĩnh viễn ngay cả dưới sự ảnh hưởng của các tác động và sự rung động.
  • Kháng xé và độ bền cao trên các bề mặt kim loại và nhựa.
  • Có thể sử dụng kết dính giữa các bề mặt có sự giãn nở nhiệt khác nhau.
  • Tạo liên kết trong vòng 20 phút ở nhiệt độ phòng.
  • Liên kết linh hoạt mềm dẻo sau khi đóng rắn, là lựa chọn hoàn hảo cho việc liên kết các bề mặt khác nhau.