Keo Epoxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100, Clear, 50 mL, 12 chai/thùng

3M ID 62357514355
  • Thời gian khô 5 phút
  • Dính cứng
  • Độ nhớt thấp
  • Bám dính vô cùng hiệu quả
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo Epoxy 100 là loại keo dạng rắn , thiết lập nhanh chóng , khô ở nhiệt độ phòng , hai thành phần. Sản phẩm này là một dạng của hệ thống keo 2 thành phần B/A .

Keo Epoxy 100 có độ nhớt thấp để dễ dàng bắn keo và là lý tưởng cho các đường rãnh và khối. Kết dính nhiều loại vật liệu như kim loại, gốm sứ , gỗ và các loại nhựa .

  • Thời gian khô 5 phút
  • Dính cứng
  • Độ nhớt thấp
  • Bám dính vô cùng hiệu quả