Băng phim 3M™ Microfluidic 9984

3M ID 70000127798
  • Không có chất surfactant
  • Tính ưa nước
  • Tong suốt
  • Tự động phát quang thấp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Màng polyester trong suốt được phủ một mặt bằng công nghệ ưa nước 3M. Có thể được sử dụng cho các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm được sử dụng cho các thiết bị y tế như que thử và ứng dụng que chip trong phòng xét nghiệm.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

  • Không có chất surfactant
  • Tính ưa nước
  • Tong suốt
  • Tự động phát quang thấp
Nguồn