1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng phòng thí nghiệm và thử nghiệm
 4. Quang kê
 5. Hệ Thống Quản Lý Và Giám Sát Vệ Sinh 3M™ Clean-Trace™ Cho Quang Kế Clean-Trace™ và Phần Mềm, LM1, 1 Chiếc/Hộp

Hệ Thống Quản Lý Và Giám Sát Vệ Sinh 3M™ Clean-Trace™ Cho Quang Kế Clean-Trace™ và Phần Mềm, LM1, 1 Chiếc/Hộp

3M ID 70200788068
 • Kết quả nhanh
 • Chính xác
 • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
 • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Quang kế 3M™ Clean-Trace™ là công cụ chẩn đoán cầm tay đơn giản, nhanh và đáng tin cậy nhằm xác thực hiệu quả tẩy rửa và nắm bắt, bảo quản và quản lý dữ liệu để phân tích sau này.

 • Kết quả nhanh
 • Chính xác
 • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng
 • Tăng năng xuất lao động