Băng 3M™ Scotchpak™ 9755

3M ID 70000203029
  • Trong suốt
  • Kín, không thoáng
  • Tính ổn định hóa học tuyệt vời
  • Sản xuất để sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp phủ riêng biệt và độc quyền trên lớp lót này giúp dễ dàng bóc keo dính tiếp xúc với da, bao gồm silicone, acrylates, polyisobutylene (PIB) và chất kết dính nhạy áp lực làm từ cao su.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống công cụ thẩm thấu thuốc tại chỗ, xuyên qua da.

  • Trong suốt
  • Kín, không thoáng
  • Tính ổn định hóa học tuyệt vời
  • Sản xuất để sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm