Băng keo 3M™ CoTran™ 9718

3M ID 70000200421
  • Màu nâu tan
  • Thông thoáng khí
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp film cho phép hơi ẩm truyền tải thấp và truyền oxy tốc độ cao.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống công cụ thẩm thấu thuốc tại chỗ, xuyên qua da.

  • Màu nâu tan
  • Thông thoáng khí
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên