Máy Đếm Khuẩn Lạc PPR 3M™ Petrifilm™ 6499, 1 Kit/Hộp

3M ID FH500001646
  • Kết quả nhanh chóng trong vòng 4 giây
  • Trách sai số giữa các kỹ thuật viên
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Thiết bị máy tính để bàn, nhỏ gọn này tự động hóa việc chụp ảnh, đọc kết quả và lập bản đồ dữ liệu của 3M ™ Petrifilm ™, nâng cao năng suất của phòng thí nghiệm, giảm chi phí và đảm bảo các kết quả đọc chính xác, nhất quán.

  • Kết quả nhanh chóng trong vòng 4 giây
  • Trách sai số giữa các kỹ thuật viên