Máy Đếm Khuẩn Lạc PPR 3M™ Petrifilm™ 6499, 1 Kit/Hộp

  • 3M ID FH500001646

Kết quả nhanh chóng trong vòng 4 giây

Trách sai số giữa các kỹ thuật viên

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Kết quả nhanh chóng trong vòng 4 giây
  • Trách sai số giữa các kỹ thuật viên

Thiết bị máy tính để bàn, nhỏ gọn này tự động hóa việc chụp ảnh, đọc kết quả và lập bản đồ dữ liệu của 3M ™ Petrifilm ™, nâng cao năng suất của phòng thí nghiệm, giảm chi phí và đảm bảo các kết quả đọc chính xác, nhất quán.