1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng phòng thí nghiệm và thử nghiệm
 4. Thử nghiệm và chỉ thị
 5. Xét nghiệm phát hiện mầm bệnh
 6. Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Listeria Monocytogenes, MDA2LMO96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp

Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Listeria Monocytogenes, MDA2LMO96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp

3M ID 70200787276
 • Thao tác đơn giản
 • Có thể kiểm nhiều chỉ tiêu cùng 1 lúc
 • Dễ sủ dụng
 • Phân iệt các kít với màu sắc khác nhau
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Xét nghiệm phát hiện phân tử 2 3M™ - Listeria monocytogenes được sử dụng với Thiết bị phân tích phân tử 3M™ MDS để phát hiện nhanh và cụ thể các chủng vi khuẩn Listeria monocytogenes trong các mẫu thực phẩm và môi trường được nuôi cấy.

 • Thao tác đơn giản
 • Có thể kiểm nhiều chỉ tiêu cùng 1 lúc
 • Dễ sủ dụng
 • Phân iệt các kít với màu sắc khác nhau