ĐĨA ĐẾM MEN VÀ MỐC 3M™ PETRIFILM™, 6417

3M ID 70200590159
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đĩa đếm Men và Mốc 3M Petrifilm này là một hệ thống dụng cụ nuôi cấy đã có sẵn mẫu chứa các chất dinh dưỡng được bổ sung kháng sinh, chất tạo gel hòa tan trong nước lạnh và chất chỉ thị tạo điều kiện thuận lợi cho việc định lượng nấm men và nấm mốc.

Đĩa Petrifilm 6417 dùng để kiểm tra nấm men và nấm mốc trong thực phẩm và trong môi trường chế biến.

  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
  • Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt.