Đĩa Đếm E. Coli/Coliform 3M™ Petrifilm™, 6414, 500 Gói/Hộp

3M ID 70200590142
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đĩa đếm E. coli/Coliform 3M™ Petrifilm™ cung cấp phương pháp hiệu quả về chi phí, tiện lợi và đáng tin cậy để thử nghiệm thiết bị, các vật liệu sống, sản phẩm thức ăn và các mẫu trong môi trường sản xuất chế biến.

Đĩa Petrifilm kiểm E.coli/Coliforms dùng để kiểm tra thiết bị, nguyên liệu, sản phẩm, thực phẩm và mẫu thử trong môi trường sản xuất. Mang lại sự thuận tiện, đáng tin cậy và hiệu quả chi phí cho doanh nghiệp.

  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
  • Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt.