Đĩa Đếm E. Coli/Coliform 3M™ Petrifilm™, 6414, 500 Gói/Hộp

  • 3M ID 70200590142

Kết quả nhanh

Dễ sử dụng

Chính xác, có tính nhất quán

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
  • Tiêu chuẩn được tổ chức quốc tế phê duyệt

Đĩa đếm E. coli/Coliform 3M™ Petrifilm™ cung cấp phương pháp hiệu quả về chi phí, tiện lợi và đáng tin cậy để thử nghiệm thiết bị, các vật liệu sống, sản phẩm thức ăn và các mẫu trong môi trường sản xuất chế biến.

Đĩa Petrifilm kiểm E.coli/Coliforms dùng để kiểm tra thiết bị, nguyên liệu, sản phẩm, thực phẩm và mẫu thử trong môi trường sản xuất. Mang lại sự thuận tiện, đáng tin cậy và hiệu quả chi phí cho doanh nghiệp.