1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Chất kết dính, chất bịt kín và chất trám
  4. Keo kết cấu
  5. Keo kết cấu hai thành phần
  6. Keo Hai Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8010, Xanh Dương, 490 mL, 6/Case

Keo Hai Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8010, Xanh Dương, 490 mL, 6/Case

  • 3M ID 62286336300

Tạo liên kết mạnh mẽ trên chất dẻo năng lượng bề mặt thấp (LSE) như polyolefin với tối thiểu hoặc không cần chuẩn bị bề mặt

Chống lại nhiều hóa chất, nước, độ ẩm và ăn mòn

Công thức được thiết kế để liên kết các cụm vật liệu đa dạng như nhựa LSE, nhựa nhiệt dẻo, vật liệu tổng hợp và kim loại

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Tạo liên kết mạnh mẽ trên chất dẻo năng lượng bề mặt thấp (LSE) như polyolefin với tối thiểu hoặc không cần chuẩn bị bề mặt
  • Chống lại nhiều hóa chất, nước, độ ẩm và ăn mòn
  • Công thức được thiết kế để liên kết các cụm vật liệu đa dạng như nhựa LSE, nhựa nhiệt dẻo, vật liệu tổng hợp và kim loại
  • Độ nhớt trung bình kiểm soát tốt khi dán

Keo dán nhựa kết cấu 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 Blue là chất kết dính acrylic hai phần được chế tạo đặc biệt để kết dính nhiều loại nhựa có năng lượng bề mặt thấp, bao gồm nhiều loại nhựa polypropylene, polyethylene và chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPEs) mà không cần chuẩn bị bề mặt đặc biệt.