Bộ Sạc Pin Một Cổng 3M™ Versaflo™ TR-641N/37350 (AAD), 1 Cái/Thùng

  • 3M ID 7100035838

Dễ sử dụng

Sạc nhanh pin TR-630 và TR-632

Giữ pin đã sạc luôn sẵn sàng để sử dụng

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Dễ sử dụng
  • Sạc nhanh pin TR-630 và TR-632
  • Giữ pin đã sạc luôn sẵn sàng để sử dụng
  • Không bao gồm pin

Bộ sạc pin TR-641N là bộ sạc pin một cổng hoàn chỉnh dành cho Thiết bị lọc và cấp khí 3M™ TR-600. Sản phẩm này bao gồm Giàn đỡ TR-640 và Bộ nguồn TR-941.

Thuộc tính tiêu biểu