1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Khăn chụp và miếng đệm
  5. Mút xốp (Phớt) đánh bóng bước 3, 1 mặt 8 inch, PN 33293

Mút xốp (Phớt) đánh bóng bước 3, 1 mặt 8 inch, PN 33293

3M ID 60455071716
  • Sử dụng để xóa đi vết nhám Trizact
  • Cấu tạo miếng xốp gồm nhiều lớp
  • Hai mặt
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phớt mút đánh bóng 33293, sử dụng để xóa đi vết nhám Trizact, sử dụng với hệ xi một bước tạo độ bóng hoàn thiện cao nhất, kết nối với máy đánh bóng bằng đế xốp

Phớt mút đánh bóng 33293, sử dụng để xóa đi vết nhám Trizact, sử dụng với hệ xi một bước tạo độ bóng hoàn thiện cao nhất, kết nối với máy đánh bóng bằng đế xốp

  • Sử dụng để xóa đi vết nhám Trizact
  • Cấu tạo miếng xốp gồm nhiều lớp
  • Hai mặt