Phim an toàn S40 khổ 60 IN X 100 FT

  • Số hiệu vật tư S40
  • 3M ID 7100020106

Tăng cường độ an toàn chống nhìn trộm và lấy cắp vật dụng trong xe

Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất

Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng.

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Tăng cường độ an toàn chống nhìn trộm và lấy cắp vật dụng trong xe
  • Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất
  • Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng
  • Tăng an toàn cá nhân bằng cách giảm thiểu kính vỡ. Giảm chói mắt
  • Giảm mức độ sử dụng điều hòa
  • Bảo hành bởi nhà sản xuất

Dòng phim dán ngoài cho các tòa nhà cần giảm thiểu tối đa rủi ro khi thi công.

Giảm thiểu các mối nguy hiểm từ thủy tinh vỡ do các nguyên nhân tự nhiên và con người.

Thông số kỹ thuật