Phim an toàn S40 khổ 60 IN X 100 FT

3M ID 70006685468
  • Tăng cường độ an toàn chống nhìn trộm và lấy cắp vật dụng trong xe
  • Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất
  • Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng.
  • Tăng an toàn cá nhân bằng cách giảm thiểu kính vỡ. Giảm chói mắt.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dòng phim dán ngoài cho các tòa nhà cần giảm thiểu tối đa rủi ro khi thi công.

Giảm thiểu các mối nguy hiểm từ thủy tinh vỡ do các nguyên nhân tự nhiên và con người.

  • Tăng cường độ an toàn chống nhìn trộm và lấy cắp vật dụng trong xe
  • Tăng khả năng an toàn và bảo vệ cho người và tài sản từ những mãnh vở thủy tinh bay trong gió khi có bão và động đất
  • Ngăn chặn sự cố kính vỡ vụng.
  • Tăng an toàn cá nhân bằng cách giảm thiểu kính vỡ. Giảm chói mắt.
  • Giảm mức độ sử dụng điều hòa.
  • Bảo hành bởi nhà sản xuất.