Băng phim 2 mặt loại mỏng 3M™ 9962

3M ID 70000127707
  • Ưa nước
  • trong suốt
  • Khả năng tương thích được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Tự động phát quang thấp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Màng film ưa nước 9962 gồm lớp polyester trong suốt được phủ hai mặt bằng công nghệ ưa nước độc quyền 3M. Xử lý công nghệ ưa nước cả hai mặt film. Có thể được sử dụng cho các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

  • Ưa nước
  • trong suốt
  • Khả năng tương thích được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Tự động phát quang thấp