Keo Dán 3M™ Scotch-Weld™ TE-040, 1/10 gal (378 mL)/Ống, 5 Chai/Thùng

3M ID 62385852389
  • Kết dính nhanh trong vòng 40' đáp ứng các quy trình sản xuất nhanh
  • Đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến về kết dính với nhiều loại bề mặt khác nhau
  • Độ kết dính mạn mẽ với tính năng kháng hóa dẻo trên bề mặt vật liệu
  • Có nhiều màu khác nhau
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

3M™ Scotch-Weld™ PUR Adhesive TE040 đạt được thời gian khô cực nhanh và có hiệu quả trong dải nhiệt độ rộng. Lý tưởng cho liên kết gỗ, nhựa, thủy tinh và kim loại. Cung cấp trọn bội giải pháp keo và dụng cụ với tính năng nhanh, dễ vệ sinh, và các các phụ kiện khác để đáp ứng những yêu cầu khác.

  • Kết dính nhanh trong vòng 40' đáp ứng các quy trình sản xuất nhanh
  • Đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến về kết dính với nhiều loại bề mặt khác nhau
  • Độ kết dính mạn mẽ với tính năng kháng hóa dẻo trên bề mặt vật liệu
  • Có nhiều màu khác nhau