Băng phim 3M™ 9795R

3M ID 70000126311
  • Trong suốt
  • Không dính khi sờ chạm, ứng dụng cho các thiết bị vi lỏng hay chẩn đoán
  • Keo tương thích sinh học, không bám dính khi tiếp xúc với độ ẩm
  • Tự động phát quang thấp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Màng polyolefin trong suốt (9795R) được phủ một mặt bằng một lớp chất kết dính silicone acrylate độc quyền của 3M. Băng này lót trên một lớp giấy lót polyester trắng phủ fluorosilicon.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

  • Trong suốt
  • Không dính khi sờ chạm, ứng dụng cho các thiết bị vi lỏng hay chẩn đoán
  • Keo tương thích sinh học, không bám dính khi tiếp xúc với độ ẩm
  • Tự động phát quang thấp