Băng keo 3M™ 9793R

3M ID 70000126295
  • Trong suốt
  • Băng keo bế mặt hoặc bao quanh cho các thiết bị chẩn đoán hay vi lỏng
  • Keo tương thích sinh học, không bám dính khi tiếp xúc với độ ẩm
  • Tự động phát quang thấp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Màng polyolefin trong suốt (9793R) được phủ một mặt bằng một lớp chất kết dính acrylate 3M. Băng keo phủ lớp giấy lót trắng phủ silicone.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

  • Trong suốt
  • Băng keo bế mặt hoặc bao quanh cho các thiết bị chẩn đoán hay vi lỏng
  • Keo tương thích sinh học, không bám dính khi tiếp xúc với độ ẩm
  • Tự động phát quang thấp
Nguồn
Bảng thông tin sản phẩm
Hướng dẫn chọn sản phẩm