Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9728

3M ID 70000065592
  • Trong suốt
  • Thấu xạ
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lớp màng lọc nguyên vẹn (liên tục) này có kích thước rất đồng đều. Kết cấu bề mặt cải thiện cả việc xử lý và liên kết giữa màng lọc và chất kết dính.

Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn để sử dụng trong chế tạo các hệ thống cộng cụ thẩm thấu thuốc xuyên qua niêm mạc màng, tại chỗ, xuyên qua da.

  • Trong suốt
  • Thấu xạ
  • Có thể in ra
  • Điều trị cả hai bên